Wnioski o karty parkingowe będzie można składać w siedzibie Starostwa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Powiatu Mikołowskiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, uruchomiony zostanie punkt przyjmowania wniosków o kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych. Możliwość taka powstała dzięki staraniom i uzgodnieniom Starosty Mikołowskiego z Przewodniczącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku.

Punkt będzie czynny w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 14.00. Pierwszy dyżur zaplanowano na dzień 14 kwietnia 2015r. Kolejne dyżury będą pełnione w następujących dniach: 28 kwietnia, 12 i 26 maja, 9 i 23 czerwca, 14 i 28 lipca, 11 i 25 sierpnia, 8 i 22 września, 13 i 27 października, 10 i 24 listopada, 8 i 22 grudnia.

Zainteresowani mieszkańcy Powiatu będą mogli w wyżej wymienionych terminach złożyć Wnioski o kartę parkingową, a także ją odebrać bez konieczności wyjazdu do Rybnika. Dotychczas mieszkańcy Powiatu Mikołowskiego ubiegający się o kartę parkingową musieli zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2014 roku udawać się osobiście do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku. Obecnie możliwość złożenia wniosku w siedzibie Starostwa będzie dużym ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

W siedzibie Starostwa będzie także możliwe pobranie i złożenie wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Szczegółowe informacje na temat uzyskania orzeczenia, legitymacji osoby niepełnosprawnej czy karty parkingowej można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku www.pzon.rybnik.pl oraz pod nr telefonu: (32) 42 37 202.