Powiaty otrzymają więcej pieniędzy na rehabilitację

Resort pracy zwrócił się do starostów, aby z dodatkowych 34,5 mln zł zwiększyli dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej. Z tym jednak mogą być problemy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej

Pierwotnie w tegorocznym budżecie Państwowego PFRON na dofinansowanie działań samorządów związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową przewidzianych było ok. 712,6 mln zł (bez kosztów obsługi). Jednak na skutek przesunięcia środków z innych zadań kwota ta została decyzją zarządu funduszu zwiększona o 34,5 mln zł, do 747,1 mln zł. Te dodatkowe pieniądze zostały podzielone między powiaty.

Teraz rady powiatów muszą podjąć uchwały, w których przyznane im kwoty rozdzielą na poszczególne formy wsparcia.

Z informacji PFRON wynika, że dodatkowa kwota 34,5 mln zł została wyliczona na podstawie założenia, że o 100 zł miesięcznie (zaczynając od lipca 2015 r.) została zwiększona dotacja przekazywana przez starostę na jednego uczestnika warsztatu terapii zajęciowej. Ponieważ obecnie korzysta z nich 25,5 tys. niepełnosprawnych, to na dofinansowanie działalności tych placówek powinno trafić 15,5 mln zł z wspomnianej puli pieniędzy.

O takie wykorzystanie środków z PFRON apeluje też Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. W piśmie skierowanym do starostów podkreśla, że resort otrzymywał liczne informacje od samorządów (m.in. Związku Powiatów Polskich) i osób korzystających z usług warsztatów - o problemach związanych z ich funkcjonowaniem. Mają one głównie charakter finansowy, bo określona w rozporządzeniu Rady Ministrów roczna kwota dotacji przewidzianej na jednego uczestnika warsztatów od lat się nie zmienia i wynosi 14 796 zł (co daje 1233 zł na miesiąc). To zaś powoduje, że w wielu z nich brakuje pieniędzy, np. na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowe zajęcia czy zakup sprzętu.