Karty Parkingowe

Powiatowy Zespoł ds. orzekania o niepełnosprawności w Rybniku Punkt Obsługi Klienta w Mikołowie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a - pokój 151 wejście C
czynny w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca, w miesiącu grudniu – pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca
w godz. od 8:00 do 13:00
z przerwą w godz. od 10:00 do 10:15.
Harmonogram na 2018 r.
8 i 22 stycznia; 12 i 26 lutego; 12 i 26 marca;
9 i 23 kwietnia; 14 i 28 maja; 11 i 25 czerwca;
9 i 23 lipca; 13 i 27 sierpnia; 10 i 24 września;
8 i 22 października; 12 i 26 listopada; 3 i 17 grudnia