Zmiana przepisów dotyczących korzystania przez osoby niepełnosprawne z karty parkingowej

Starosta Powiatu Mikołowskiego informuje, że od 1 lipca br. zmianie ulegną przepisy dotyczące korzystania przez osoby niepełnosprawne z karty parkingowej.

Zgodnie z nowymi zasadami karta parkingowa wydawana będzie za opłatą przez przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014r. Informacji dotyczących wydawania nowych kart parkingowych udziela:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Raciborska 20
tel. 32/ 423 72 02.