Dla niepełnosprawnych

Przyczyną rozstania nie może być niepełnosprawność

Choć ustawa o rehabilitacji nie zawiera szczególnych regulacji o rozwiązywaniu umów z osobami niepełnosprawnymi, to ograniczenia wynikają z kodeksu pracy - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Czytaj więcej...

Zidentyfikować ścieżki edukacyjne niepełnosprawnej młodzieży

Na całym świecie zmienia się podejście do niepełnosprawności. Przede wszystkim likwiduje się bariery utrudniające takim osobom pełny udział w życiu społecznym. Duży nacisk kładzie się na edukację włączającą – czyli taki model, w którym uczniowie z niepełnosprawnością uczą się w ogólnodostępnych placówkach i możliwie blisko miejsca zamieszkania.

Czytaj więcej...

Karty parkingowe osób niepełnosprawnych będą rejestrowane w systemie CEPiK

Utworzenie centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych przysługujących osobom niepełnosprawnym w ramach Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców przewiduje nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks wykroczeń, którą przyjął Sejm.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Jednym z zadań realizowanych przez samorząd powiatowy w ramach rehabilitacji społecznej, mające na celu wsparcie indywidualnych osób niepełnosprawnych jest udzielanie dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy o rehabilitacji).

Czytaj więcej...

Kolejne zmiany w dofinansowaniu pensji niepełnosprawnych

Od lipca br. pracodawcy otrzymują niższe refundacje do pensji niepełnosprawnych pracowników. Od września te kwoty wzrosną, bo po dwóch latach została „odmrożona" definicja minimalnej płacy, która jest podstawą do obliczeń wysokości dofinansowań – czytamy w Rzeczpospolitej.

Czytaj więcej...

Pilotażowy program "Aktywny samorząd"

Od dnia 1 września 2012 r. do końca września 2012 r. w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych  przy ul. Chopina 8-pokój 115 mieszkańcy powiatu mikołowskiego mogą składać wnioski w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd". Dodatkowe informacje pod numerem tel: 32/ 22 44 390, 22 44 498

Czytaj więcej...