Dla niepełnosprawnych

Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia unijnego uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Dzięki temu pracodawcom zatrudniającym lub planującym zatrudnienie osób niepełnosprawnych, nadal bez przeszkód będzie mogła być udzielana pomoc publiczna.

Czytaj więcej...

Kiedy niepełnosprawny może pracować 8 godzin

Na początku lipca przywrócony został przepis, że pracownik mający znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności pracuje 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo bez konieczności uzyskiwania zaświadczenia lekarskiego w tej sprawie. Czy mimo zmiany przepisów pracodawca może wnioskować do lekarza medycyny pracy, by wobec pracownika niepełnosprawnego nie stosować skróconego czasu pracy? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej

Czytaj więcej...

Więcej czasu na wyrobienie nowej karty parkingowej

Do końca czerwca 2015 r. zachowają ważność dokumenty pozwalające na korzystanie z uprzywilejowanych miejsc postoju, które wydano przed lipcem tego roku – donosi Dziennik Gazeta Prawna

Czytaj więcej...

Bez ubewłasnowolnienia

Instytucja ubezwłasnowolnienia ma zniknąć z polskiego porządku prawnego – została bowiem uznana za dyskryminującą dla osób niepełnosprawnych psychicznie.

Czytaj więcej...

Zasady wydawania kart parkingowych

I.        Informacje ogólne

Od dnia 1 lipca 2014 r.,na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Zmiana przepisów dotyczących korzystania przez osoby niepełnosprawne z karty parkingowej

Starosta Powiatu Mikołowskiego informuje, że od 1 lipca br. zmianie ulegną przepisy dotyczące korzystania przez osoby niepełnosprawne z karty parkingowej.

Czytaj więcej...

Kalendarz przedwyborczy i uprawnienia osób z niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia zbiór informacji dotyczących uprawnień osób niepełnosprawnych do głosowania w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Pobierz broszurę.