Szkolenie 30.01.2012 r.

Zarząd Powiatu Mikołowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie:
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012r.


Szkolenie odbędzie się dnia 30 stycznia 2012 r. w godz. od 16,00 do 19,00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4 a; wejście A, II piętro.

Zagadnienia szkoleniowe:
  • - Cele i zakres zadań możliwych do realizacji w ramach programu.
  • - Podmioty uprawnione do aplikacji.
  • - Dostępne środki - wysokość dotacji, a wkład własny.
  • - Zasady aplikacji.
  • - Wniosek o dofinansowanie - konstrukcja i zasady wypełniania.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami ogłoszenia o konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2012 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) dostępnymi na stronie internetowej: www.pozytek.gov.pl

Przedstawiciele organizacji zainteresowani szkoleniem proszeni są o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 27 stycznia 2012 r. telefonicznie lub e-mailem.
Biuro Spraw Społecznych i Obywatelskich: 32/ 32 48 140, 32/ 48 258
grazyna.grzywocz@mikolow.starostwo.gov.pl
alicja.lisiecka@mikolow.starostwo.gov.pl