Coaching i pula rozwojowa dla najbardziej aktywnych

Do 3 tys. złotych może otrzymać każda organizacja pozarządowa z województwa śląskiego i świętokrzyskiego. Inkubatory Trzeciego Sektora zapraszają chętne organizacje do przysyłania wniosków o objęcie coachingiem i pulą rozwojową.

 

Co oferujemy?

Po pierwsze, Każda organizacja otrzyma wsparcie coacha – indywidualnego opiekuna, z którym wypracuje plan rozwoju, czyli zaplanuje kolejne działania, najważniejsze dla organizacji z punktu widzenia jej potrzeb.

Po drugie, coach pomoże podjąć decyzję o przeznaczeniu puli rozwojowej, a więc wspomnianej kwoty 3 tys. zł na cel związany z rozwojem organizacji. Współpraca z coachem będzie polegała na cyklicznych spotkaniach z przedstawicielami organizacji. Coach będzie monitorował bieżące działania organizacji, udzielał wskazówek i podpowiedzi, a także pomoże nawiązać współpracę z innymi organizacjami poprzez cykl spotkań sieciujących.

 

Dla kogo?

Wniosek o objęcie coachingiem może złożyć każda organizacja posiadająca osobowość prawną (np. stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne itd.), jednakże pierwszeństwo udziału będą miały organizacje z terenów wiejskich, a także takie, które dotychczas nie korzystały z podobnych form wsparcia. Zapraszamy organizacje z województwa śląskiego i świętokrzyskiego.

 

Jak się zgłosić?

  1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy.
  2. Wysłać formularz na adres mailowy coacha.
  3. Złożyć wydrukowany wniosek z podpisami osób upoważnionych do reprezentowania organizacji w siedzibie właściwego Inkubatora (pełna lista adresowa poniżej).

 

Wnioski przyjmowane są do dn. 12 października 2012 roku.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z biurem projektu:

Katarzyna Weideman – Katarzyna.weideman@cris.org.pl, tel.: 32 739 55 12 wew. 105

Janusz Piechoczek – Janusz.piechoczek@cris.org.pl, tel.: 32 739 55 12 wew. 107

 

lub z jednym z coachów:

-         Bielsko-Biała: Katarzyna Szymikszymik@teatrgrodzki.pl, tel.: 33 496 52 19, 693 887 115 (powiat bielski, cieszyński, żywiecki, mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, Bielsko-Biała, Katowice, Tychy),

-         Częstochowa: Kazimierz Słobodzianswpagape@go2.pl, tel.: 34 362 78 66 (powiat częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, tarnogórski, będziński, zawierciański, Częstochowa, Bytom, Piekary Śląskie, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec),

-         Kielce: Karol Kaletakarol.kaleta@epi.org.pl, tel.: 41 310 70 90 (powiat konecki, włoszczowski, jędrzejowski, kielecki, skarżyski, staszowski, Kielce),

-         Łagów: Piotr Sadłochap.sadlocha@lgd-srws.pl, tel.: 41 30 74 938 (powiat starachowicki, ostrowiecki, opatowski, sandomierski, pińczowski, buski, kazimierski),

-         Rybnik i  Gliwice: Sonia LenarczykSonia.lenarczyk@cris.org.pl, tel.: 32 739 55 12 wew. 105 (powiat raciborski, rybnicki, wodzisławski, gliwicki, Chorzów, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory, Gliwice, Zabrze).

 

Opisane działania są realizowane w ramach projektu „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”. Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Miastem Gliwice oraz Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet, a współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Pełna lista Inkubatorów znajduje się poniżej. Zapraszamy do współpracy!

 

Inkubator Trzeciego Sektora w Bielsku-Białej

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI

ul. Sempołowskiej 13

43-300 Bielsko-Biała

Tel.: 33 496 52 19, 693 887 115

 

Inkubator Trzeciego Sektora w Częstochowie

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy AGAPE

Al. Wolności 44

42-217 Częstochowa

Tel.: 34 362 78 66

 

Inkubator Trzeciego Sektora w Gliwicach

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

ul. Jagiellońska 21

44-100 Gliwice

Tel.: 32 307 09 09

 

Inkubator Trzeciego Sektora w Kielcach

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Inkubator Technologiczny Kieleckiego Parku Technologicznego
ul. Olszewskiego 6/1.21
25-663 Kielce

Tel.: 41 310 70 90

 

Inkubator Trzeciego Sektora w Łagowie

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rakowska 5

26-025 Łagów

Tel.: 41 30 74 938

 

Pobierz formularz