Dla seniorów

Profit za odwlekanie emerytury

Osoby przechodzące na świadczenie emerytalne długo po ukończeniu wymaganego wieku nie będą już tracić na jego wysokości. ZUS uwzględni bowiem średnie dalsze trwanie życia z tablicy obowiązującej w czasie, gdy osiągnęły ten wiek.

Czytaj więcej...

Na 40-lecie Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Utworzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów głównym kierunkiem rozwoju ruchów Uniwersytetów Trzeciego Wieku przewidzianym na najbliższe 5 lat.

Czytaj więcej...

W poszukiwaniu instrumentów zaradczych dla rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa

19 czerwca br. w auli im. Józefa Pietera na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne - zakres współpracy na rzecz rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa”.

Czytaj więcej...

Bank Aktywności Seniorskich

Bank Aktywności Seniorskich (www.bankaktywnosci.pl) to platforma, która gromadzi i udostępnia informacje na temat inicjatyw tworzonych z myślą o osobach starszych.

Czytaj więcej...