W poszukiwaniu instrumentów zaradczych dla rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa

19 czerwca br. w auli im. Józefa Pietera na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne - zakres współpracy na rzecz rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa”.
Konferencja ta planowana jest jako cykliczne, coroczne, ogólnopolskie przedsięwzięcie naukowe, organizowane pod hasłem przewodnim „Nauki społeczne i humanistyczne - zakres współpracy”. W pierwszym roku, rozpoczynającym interdyscyplinarną współpracę naukową reprezentantów dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych, koncentrować się będzie na poszukiwaniu instrumentów zaradczych dla rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa.

Celem konferencji jest stworzenie możliwości prezentacji rezultatów badań, nawiązania interdyscyplinarnej współpracy naukowej, wymiana myśli badaczy zainteresowanych zachodzącymi we współczesnym świecie zmianami społecznymi.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat konferencji (formularz zgłoszeniowy, informacje o organizatorach itp.) znajdziecie Państwo pod tym adresem: http://www.ip.us.edu.pl/?fo_id=68086

Źródło: ip.us.edu.pl