Na 40-lecie Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Utworzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów głównym kierunkiem rozwoju ruchów Uniwersytetów Trzeciego Wieku przewidzianym na najbliższe 5 lat.

30 marca 2015 r. w Teatrze Wielkim w Warszawie odbył się II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW). Połączony był on z okrągłą, bo 40-tą rocznicą powstania pierwszego UTW założonego przez prof. Halinę Szwarc na warszawskich Bielanach.

W spotkaniu tym uczestniczyli m.in. przedstawiciele UTW, prezydent Bronisław Komorowski wraz z małżonką oraz Jacek Michałowski – szef Kancelarii Prezydenta RP.

Jubileusz ten stanowił okazję do podsumowania dotychczasowej działalności całego ruchu UTW. Do najważniejszych wydarzeń dotyczących UTW zaliczono m.in. ogłoszenie przez Senat RP roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku; nadanie ruchowi UTW rangi partnera rządu w kształtowaniu polityki senioralnej w Polsce; powołanie w strukturach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Polityki Senioralnej; czy wreszcie przyjęcie przez Radę Ministrów pakietu dokumentów senioralnych.

Podczas obrad uczestnicy Kongresu przyjęli także Deklarację końcową. Zgodnie z jej założeniami za najważniejsze cele i kierunki strategii rozwoju ruchu UTW na lata 2015-2020 zgromadzeni uznali zwołanie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Jego zadaniem będzie reprezentowanie interesów osób starszych wobec władz publicznych, wspieranie procesu legislacyjnego na rzecz seniorów czy wreszcie wspieranie lokalnych działań na rzecz osób starszych oraz inicjatyw powoływania rad seniorów w polskich gminach.