Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Wartość projektu: 566 779,90 zł
Lider projektu: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie
Partner Projektu: Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli

Okres realizacji od 1 lipca 2014r. do 30 czerwca 2015r.

Celem głównym projektu jest „Podniesienie jakości systemu doskonalenia nauczycieli zgodnie z potrzebami szkół/przedszkoli w powiecie mikołowskim do 30.06.2015r.”

Uczestnictwo w projekcie przyczyni się do:
 • podniesienia kompetencji, kwalifikacji i umiejętności nauczycieli, kadry kierowniczej poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach i konsultacjach dedykowanych konkretnym potrzebom występującym w placówce,
 • poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami placówek dzięki zastosowaniu Rocznych Planów Wspomagania oraz wsparciu eksperta zewnętrznego tj. Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji,
 • wzrostu jakości pracy placówki, co przełoży się na uczniów i rodziców, dając szansę optymalnego rozwoju i lepszego zaspokajania potrzeb edukacyjnych i wychowawczych,
 • poprawy jakości współpracy wśród dyrektorów i nauczycieli placówek edukacyjnych działających w powiecie mikołowskim dzięki wsparciu w ramach czterech sieci współpracy i samokształcenia oraz za pomocą platformy internetowej.
 • Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 15 placówek oświatowych zlokalizowanych w powiecie mikołowskim, w tym; 4 przedszkola, 6 szkół podstawowych, 4 gimnazja oraz 1 placówka ponadgimnazjalna, z których do projektu zakwalifikowano 308 nauczycieli (w tym 15 dyrektorów/os. na stanowiskach kierowniczych). Ponadto, w ramach projektu utworzone zostaną 4 różne tematycznie sieci współpracy i samokształcenia, w ramach których 80 n-li/dyrektorów zatrudnionych w placówkach pow. mikołowskiego, będzie mogło wymieniać doświadczenia i wspólnie rozwiązywać problemy.

  Lider projektu:

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie
  ul. Żwirki i Wigury 4a
  43-190 Mikołów
  Partner Projektu:

  Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.
  ul. Kopalniana 6
  43-225 Wola
  tel. (32) 211 91 77 wew. 14
  tel. (32) 226 20 71