Drogi i bezpieczeństwo - warto wiedzieć

Ostrzeżenie dotyczące wchodzenia na powierzchnię zamarzniętych akwenów wodnych

W oparciu o dane Oddziału Miejskiego WOPR oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o warunkach pogodowych, Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem zwraca uwagę na zagrożenia, jakie niesie za sobą wchodzenie na powierzchnię zamarzniętych akwenów i apeluje o rozwagę w tym zakresie. Powstająca w najbliższych dniach pokrywa lodowa przy strefie brzegowej będzie sprawiała wrażenie stałej i grubej, natomiast w odległości już kilku metrów od brzegu jej trwałość będzie się drastycznie zmniejszać. Lód wytrzymuje bowiem ciężar dorosłej osoby, jeżeli jego pokrywa ma grubość przynajmniej 7 cm. Do jego grubości nie wolno jednak wliczać tak zwanego lodu mętnego, lodu pośniegowego, czyli świeżej warstwy na powierzchni, jaka wytworzy się najprawdopodobniej w najbliższych dniach. Grubość minimalną 7 cm lód może osiągnąć dopiero po wielu dniach z rzędu, w których temperatura, również w ciągu dnia, utrzymuje się poniżej - 10 st. C.

W związku z powyższym apelujemy o powstrzymywanie się od wchodzenia na powierzchnię zamarzniętych akwenów wodnych!

„Bezpieczne Wakacje 2017” w Powiecie Mikołowskim

W związku z rozpoczęciem tegorocznych wakacji na terenie Powiatu Mikołowskiego zainicjowana została akcja pod nazwą: „Bezpieczne Wakacje 2017”.
Celem akcji jest koordynacja przedsięwzięć podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji. Działania rozpoczęły się 23 czerwca 2017r. i prowadzone będą do 1 września 2017r.

Czytaj więcej...

Komunikat Starosty Mikołowskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Mikołowskiego

  • ZNAK_OC
Starosta Mikołowski informuje, że w dniach 6 – 8 czerwca br. (termin zapasowy 9 czerwca 2017 r.) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX 17/I. Elementami przedsięwzięcia są epizody dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W trakcie ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu. Zgodnie z założeniami trybu ćwiczenia syreny nie będą uruchamiane w godzinach nocnych.

Czytaj więcej...

Ochronne szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie informuje o akcji ochronnego szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie, która będzie miała miejsce w dniach od 27 kwietnia 2017r. do 7 maja 2017r. na obszarze województwa śląskiego. Informację powyższą uzyskano od Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Czytaj więcej...

Bezpieczne ferie 2017

W związku z rozpoczęciem tegorocznych ferii zimowych na terenie Powiatu Mikołowskiego zainicjowana została akcja pod nazwa: "Bezpieczne Ferie 2017". Celem akcji jest koordynacja przedsięwzięć podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. Działania rozpoczną się 16 stycznia 2017 r. i prowadzone będą do 26 lutego 2017 r.
Działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych to:
- zapewnienie bezpiecznego wypoczynku zorganizowanego w miejscowościach turystycznych województwa,
- zabezpieczenie bezpiecznego przejazdu do i z miejsc wypoczynku,
- zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania,
- podnoszenie poziomu świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań, w tym związanych ze specyfiką wypoczynku zimowego.

Czytaj więcej...