Bezpieczne ferie 2017

W związku z rozpoczęciem tegorocznych ferii zimowych na terenie Powiatu Mikołowskiego zainicjowana została akcja pod nazwa: "Bezpieczne Ferie 2017". Celem akcji jest koordynacja przedsięwzięć podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. Działania rozpoczną się 16 stycznia 2017 r. i prowadzone będą do 26 lutego 2017 r.
Działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych to:
- zapewnienie bezpiecznego wypoczynku zorganizowanego w miejscowościach turystycznych województwa,
- zabezpieczenie bezpiecznego przejazdu do i z miejsc wypoczynku,
- zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania,
- podnoszenie poziomu świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań, w tym związanych ze specyfiką wypoczynku zimowego.

Na potrzeby akcji uruchomiony został telefon interwencyjny o numerze (32) 20 77-077, na który przyjmowane są informacje o nieprawidłowościach w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na stronie Ministra Edukacji Narodowej, pod adresem internetowym http://wypoczynek.men.gov.pl dostępna jest ogólnopolska baza miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży, w której można uzyskać dane dotyczące organizatora i miejsca wypoczynku.

Pytania związane z koordynacją przedsięwzięcia na terenie Powiatu Mikołowskiego, proszę kierować do Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Mikołowie tel. (32) 324 81 75 lub pod numer PCZK tel. (32) 326 04 30.

Koordynatorzy akcji
List Sznupka Konkurs bezpieczne ferie 2017
Plakat Bezpieczne ferie
REGULAMIN Konkursu BEZPIECZNE FERIE 2017 (1)
REGULAMIN Konkursu BEZPIECZNE FERIE 2017 (2)
Ulotka
Zaangażowani w akcję