„Bezpieczne Wakacje 2017” w Powiecie Mikołowskim

W związku z rozpoczęciem tegorocznych wakacji na terenie Powiatu Mikołowskiego zainicjowana została akcja pod nazwą: „Bezpieczne Wakacje 2017”.
Celem akcji jest koordynacja przedsięwzięć podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji. Działania rozpoczęły się 23 czerwca 2017r. i prowadzone będą do 1 września 2017r.

Działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji to:

- kontrolowanie miejsc i obiektów, w których organizowany jest wypoczynek dzieci i młodzieży oraz urządzeń wykorzystywanych do uprawiania sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.),
- prowadzenie działań edukacyjnych, ukierunkowanych na promowanie wzorców bezpiecznego zachowania się w czasie wypoczynku (szczególnie wypoczynku nad wodą),
- organizowanie wypoczynku w szkołach, przedszkolach i świetlicach dla dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania,
- włączanie do akcji funkcjonariuszy straży miejskich,
- zapewnienie gotowości służb dyżurnych (Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - PCZK) do reakcji na zgłoszenia o nieprawidłowościach w organizacji letniego wypoczynku,
- zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych poprzez prowadzenie kontroli przeglądu miejsc kąpieli – strzeżonych i niestrzeżonych, jak również tych, na których wprowadzony został zakaz kąpieli (w szczególności właściwego oznaczania miejsc niebezpiecznych i objętych zakazem kąpieli).

Jednocześnie informujemy, że w związku z wyjazdami dzieci i młodzieży na letni wypoczynek istnieje możliwość skontrolowania wyjeżdżających autokarów przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji (KPP) w Mikołowie. Kontrole pojazdów należy uzgodnić z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej. Informację należy zostawić u dyżurnego jednostki lub przesłać na adres e-mail: rd@mikolow.ka.policja.gov.pl. Miejscem przeprowadzenia kontroli technicznej autobusu będzie parking na ul. Jasnej w Mikołowie. Dodatkowe informacje zamieszczone są na stronie KPP w Mikołowie – zakładka kontrole autokarów.

Na potrzeby akcji uruchomiony został całodobowy telefon interwencyjny o numerze (32)  20-77-077, na który przyjmowane są informacje o nieprawidłowościach w organizacji wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży.

Na stronie Ministra Edukacji Narodowej, pod adresem internetowych http://wypoczynek.men.gov.pl dostępna jest ogólnopolska baza wypoczynku dzieci i młodzieży, w której można uzyskać dane dotyczące organizatora i miejsca wypoczynku.

Pytania związane z koordynacją przedsięwziecia na terenie Powiatu Mikołowskiego, proszę kierować do Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Mikołowie tel. (32)  324-81-75 lub pod numer Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. (32) 326-04-30, (32) 326-04-33 oraz tel. kom. 798-717-178

Do Pobrania:
- Kontrole autokarów
- Plakat Bezpieczna Woda
- Koordynatorzy akcji bezpieczne Wakacje 2017
- Zaanagażowani w akcję