Za treść poniższych artykułów odpowiada Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wydarzenia tygodnia 06.05.2018 - 12.05.2018 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu sześciu pożarów: drzewa, szopy (na terenie Łazisk Górnych); poddasza budynku wielorodzinnego, samochodu (na terenie Mikołowa); poddasza domu jednorodzinnego, trawy (na terenie Orzesza).
Osiem interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: pomoc policji w poszukiwaniach zaginionej osoby, wypadek drogowy, usunięcie gniazda owadów (na terenie Mikołowa); wypadek drogowy, zanieczyszczenia na jezdni, kolizja drogowa (na terenie Łazisk Górnych); wypadek drogowy, pomoc policji w poszukiwaniach zaginionej osoby (na terenie Orzesza).
Dwadzieścia jeden zdarzeń dotyczyło negatywnych skutków burzy (usuwanie połamanych konarów drzew oraz pompowanie wody z zalanych budynków i piwnic na terenie całego powiatu).

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały siedem przypadków kradzieży (wykryto jeden przypadek i ustalono jednego podejrzanego) w tym jeden przypadek kradzieży z włamaniem oraz jeden przypadek kradzieży samochodu.
Zgłoszono trzy przestępstwa kryminalne (wykryto jeden przypadek i ustalono jednego podejrzanego). Miały miejsce trzy wypadki drogowe w wyniku których cztery osoby zostały ranne.
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano dziewięciu sprawców w tym czterech nietrzeźwych kierujących.

Wydarzenia tygodnia 29.04.2018 - 05.05.2018 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu jedenastu pożarów: lasu, budynku jednorodzinnego (na terenie Orzesza); maszyny na polu golfowym (na terenie Mikołowa); lasu (na terenie Gostyni). Pozostałe zdarzenia dotyczyły pożarów traw na terenie całego powiatu.
Siedem interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: zanieczyszczenia na jezdni, pochylone drzewo, wyczuwalny zapach gazu, otwarcie mieszkania na prośbę policji, uwięziona w ogrodzeniu sarna (na terenie Mikołowa); zanieczyszczenia na jezdni (na terenie Łazisk Górnych).

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały dwa przypadki kradzieży z włamaniem (wykryto jeden, ustalono dwóch sprawców).
Zgłoszono dwa przypadki kradzieży oraz miało miejsce jedno przestępstwo narkotykowe.
Ujawniono jeden przypadek innego przestępstwa kryminalnego.
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano sześciu sprawców, w tym dwóch nietrzeźwych kierowców.

Wydarzenia tygodnia 22.04.2018 - 28.04.2018 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu pięciu pożarów: mebli na prywatnej posesji, śmieci (na terenie Mikołowa); sadzy w kominie (na terenie Orzesza); hałdy, trawy (na terenie Łazisk Górnych).
Dziesięć interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: drzewo na drodze, wypadek drogowy, osoba uwięziona w windzie, gniazdo owadów, zanieczyszczenia na jezdni (na terenie Mikołowa); wypadek drogowy, drzewo na drodze (na terenie Orzesze); otwarcie mieszkania na prośbę Policji (na terenie Gostyni).

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały jeden przypadek kradzieży (kradzież pojazdu). Miał miejsce jeden rozbój (wykryto i ustalono dwóch podejrzanych).
Odnotowano jedno przestępstwo gospodarcze oraz trzy przypadki przestępstw narkotykowych (ustalono trzech podejrzanych).
Ujawniono jeden przypadek innego przestępstwa kryminalnego (wykryto i ustalono jednego podejrzanego).
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano dziewięciu sprawców, w tym trzech nietrzeźwych kierowców.

Wydarzenia tygodnia 15.04.2018 - 21.04.2018 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu siedmiu pożarów: samochodu osobowego, trawy (na terenie Mikołowa); lasu (na terenie Orzesza); garażu przy posesji (na terenie Ornontowic); trawy, krzewów (na terenie Łazisk Górnych).
Dwadzieścia interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: wypadek drogowy, zanieczyszczenia na jezdni, dziki na posesji, otwarcie mieszkania na prośbę policji, pochylone drzewo nad drogą, pomoc osobie uwięzionej w mieszkaniu, osoba uwięziona w windzie (na terenie Mikołowa); wypadek drogowy (na terenie Wyr); złamany konar drzewa, zanieczyszczenia na jezdni, kot na drzewie (na terenie Łazisk Górnych); kolizja drogowa, wypadek drogowy, monitoring pożarowy w fabryce materacy (na terenie Orzesza); zwisający nad jezdnią konar (na ternie Ornontowic).

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały cztery przypadki kradzieży, w tym jeden przypadek kradzieży z włamaniem.
Ujawniono trzy inne przestępstwa kryminalne (wykryto dwa i ustalono dwóch podejrzanych).
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano dwunastu sprawców, w tym siedmiu nietrzeźwych kierowców.

Wydarzenia tygodnia 08.04.2018 - 14.04.2018 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu szesnastu pożarów: trawy (na terenie Mikołowa); samochodu, trawy (na terenie Orzesza); stodoły i zabudowań gospodarczych (na terenie Ornontowic); kontenera, trawy (na terenie Łazisk Górnych).
Pięć interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: kolizja drogowa, zanieczyszczenia na jezdni, konar drzewa (na terenie Wyr); awaria rurociągu, pomoc policji w otwarciu mieszkania (na terenie Mikołowa).

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały jeden przypadek rozboju (wykryto i ustalono jednego podejrzanego) oraz cztery przypadki kradzieży, w tym trzy przypadki kradzieży z włamaniem.
Ujawniono jedno przestępstwo narkotykowe oraz pięć innych przestępstw kryminalnych (wykryto dwa i ustalono dwóch podejrzanych).
Miał miejsce jeden wypadek drogowy w wyniku którego jedna osoba została ranna.
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano trzynastu sprawców, w tym ośmiu nietrzeźwych kierowców.