Za treść poniższych artykułów odpowiada Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wydarzenia tygodnia 07.01.2018 - 13.01.2018 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu siedmiu pożarów: sadzy w kominie, kuchni w budynku mieszkalnym, piwnicy, pieca (na terenie Mikołowa); samochodu dostawczego, budynku zamkniętego dworca PKP (na terenie Łazisk Górnych), sadzy w kominie (na terenie Orzesza).
Siedem interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: konar drzewa nad drogą, pomoc jednostką policji w wejściu do budynku (na terenie Łazisk Górnych); wypadek samochodowy, zanieczyszczenia na jezdni (na terenie Mikołowa); wypadek drogowy, wypadek w pracy, zanieczyszczenia na jezdni (na terenie Orzesza).

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały sześć przypadków kradzieży, w tym trzy przypadki kradzieży z włamaniem oraz jeden przypadek kradzieży pojazdu (ustalono czterech podejrzanych). Ujawniono jedno inne przestępstwo kryminalne (ustalono jednego podejrzanego).
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano siedmiu sprawców, w tym dwóch nietrzeźwych kierowców.

Wydarzenia tygodnia 31.12.2017 - 06.01.2018 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu dwóch pożarów: sadzy w kominie (na terenie Orzesza i Łazisk Górnych).
Siedem interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: wypadek drogowy, zanieczyszczenia jezdni (na terenie Mikołowa); wypadek w pracy, przewrócone drzewo na jezdni (na terenie Orzesza); wykopanie niewybuchu podczas prac ziemnych (na terenie Wyr).

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały pięć przypadków kradzieży, w tym jeden przypadek kradzieży z włamaniem oraz jeden przypadek kradzieży pojazdu.
Zgłoszono pięć przestępstw kryminalnych (wykryto dwa przypadki i ustalono dwóch podejrzanych).
Miał miejsce jeden wypadek drogowy, wskutek którego jedna osoba została ranna.
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano siedmiu sprawców, w tym jeden nietrzeźwy kierujący.

Wydarzenia tygodnia 24.12.2017 - 30.12.2017 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu siedmiu pożarów: sadzy w kominie, kontenera z odzieżą (na terenie Orzesza), mieszkania, samochodu (na terenie Mikołowa), sadzy w kominie, drzewa na ogródkach działkowych (na terenie Łazisk Górnych).
Dziesięć interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: wypadek drogowy, pomiar tlenku węgla, zadymienie w mieszkaniu (na terenie Mikołowa); wypadek drogowy, zwisający konar (na terenie Orzesza); pomiar tlenku węgla, pomoc policji w zabezpieczeniu terenu w czynnościach dochodzeniowych, kot na drzewie, kolizja drogowa, złamane drzewo na drodze (na terenie Łazisk Górnych).

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały sześć przypadków kradzieży, w tym jeden przypadek kradzieży z włamaniem.
Zgłoszono jedno przestępstwo rozboju (wykryto i ustalono jednego podejrzanego) oraz jedno przestępstwo narkotykowe (wykryto jeden przypadek i ustalono jednego podejrzanego).
Miał miejsce jeden wypadek drogowy, wskutek którego dwie osoby zostały ranne.
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano ośmiu sprawców, w tym pięciu nietrzeźwych kierujących.

Wydarzenia tygodnia 17.12.2017 - 23.12.2017 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udziału w gaszeniu czterech pożarów: sadzy w kominie, kosza na śmieci (na terenie Mikołowa), garażu (na terenie Łazisk Górnych), sadzy w kominie (na terenie Wyr).
Dziesięć interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: powalone drzewo, wypadek drogowy, otwarcie mieszkania, zanieczyszczenia na jezdni (na terenie Mikołowa); pomiar tlenku węgla (na terenie Orzesza); otwarcie mieszkania na prośbę MOPS, pochylony komin (na terenie Wyr); wypadek drogowy (na terenie Ornontowic).
Jedna interwencja dotyczyła zdarzenia mającego miejsce na terenie Katowic.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały dziesięć przypadków kradzieży (wykryto trzy przypadki i ustalono czterech podejrzanych) w tym trzy przypadki kradzieży z włamaniem i jeden przypadek kradzieży pojazdu.
Ujawniono również dwa przypadki innych przestępstw kryminalnych (wykryto i ustalono jednego podejrzanego).
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano pięciu sprawców.

Wydarzenia tygodnia 10.12.2017 - 16.12.2017 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udziału w gaszeniu pięciu pożarów: sadzy w kominie (na terenie Mikołowa i Orzesza), garażu (na terenie Łazisk Górnych) i śmietnika (na terenie Mikołowa).
Piętnaście interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: drzewo pochylone nad jezdnią, zadymienie na klatce schodowej (na terenie Mikołowa); wypadek drogowy, drzewo na drodze, odpadająca elewacja budynku, otwarcie mieszkania na prośbę Policji (na terenie Łazisk Górnych); drzewo na drodze, próba samobójcza (na terenie Orzesza); wypadek drogowy, zanieczyszczenia na jezdni (na terenie Ornontowic); wypadek drogowy (na terenie Wyr).
Pozostałe trzy interwencje dotyczyły zdarzeń mających miejsce na terenie Katowic.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały jedenaście przypadków kradzieży (wykryto sześć przypadków i ustalono siedmiu podejrzanych) w tym jeden przypadek kradzieży pojazdu.
Ujawniono również cztery przypadki innych przestępstw kryminalnych (wykryto i ustalono dwóch podejrzanych).
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano dziewięciu sprawców.