Wydarzenia tygodnia 22.10.2017 - 28.10.2017 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu jednego pożaru: samochodu (na terenie Orzesza).
Osiem interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: drzewo na drodze, zanieczyszczona jezdnia, pomiar tlenku węgla (na terenie Mikołowa); pochylone drzewo nad drogą (na terenie Orzesza); zanieczyszczona jezdnia (na terenie Łazisk Górnych).

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały cztery przypadki kradzieży (wykryto dwa i ustalono trzech podejrzanych), w tym dwa przypadki kradzieży z włamaniem.
Miał miejsce jeden wypadek drogowy, wskutek którego jedna osoba została ranna. Zgłoszono również cztery przypadki innych przestępstw kryminalnych (wykryto jeden przypadek i ustalono dwóch podejrzanych).
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano dwunastu sprawców, w tym czterech nietrzeźwych kierowców.