Wydarzenia tygodnia 31.12.2017 - 06.01.2018 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu dwóch pożarów: sadzy w kominie (na terenie Orzesza i Łazisk Górnych).
Siedem interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: wypadek drogowy, zanieczyszczenia jezdni (na terenie Mikołowa); wypadek w pracy, przewrócone drzewo na jezdni (na terenie Orzesza); wykopanie niewybuchu podczas prac ziemnych (na terenie Wyr).

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały pięć przypadków kradzieży, w tym jeden przypadek kradzieży z włamaniem oraz jeden przypadek kradzieży pojazdu.
Zgłoszono pięć przestępstw kryminalnych (wykryto dwa przypadki i ustalono dwóch podejrzanych).
Miał miejsce jeden wypadek drogowy, wskutek którego jedna osoba została ranna.
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano siedmiu sprawców, w tym jeden nietrzeźwy kierujący.