Dla ucznia i rodzica

Stypendia Starosty Mikołowskiego

W dniu 02.02.2018 r. przyznano "Stypendium Starosty Mikołowskiego". Stypendium przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mikołowski.

Czytaj więcej...

Warto wybrać te szkoły

  • Szkoly_w_nowym_systemie_edukacji
Dyrektorzy szkół, naczelnicy wydziałów edukacji, przedstawiciele gmin powiatu mikołowskiego spotkali się 22 listopada z władzami powiatu. Tematem była współpraca pomiędzy szkołami podstawowymi, dla których organami prowadzącymi są gmina a placówkami oświatowymi podlegającymi starostwu powiatowemu. Przybyłych na spotkanie przywitał wicestarosta Marek Szafraniec wskazując na rangę jaką władze powiatu przykładają do edukacji i rozwoju szkolnictwa w powiecie mikołowskim. Z kolei Iwona Smorz naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu wskazała na atutu szkół ponadgimnazjalnych kładąc szczególny nacisk na wyniki osiągane przez szkoły ponadgimnazjalne.

Czytaj więcej...

Stypendium Starosty Mikołowskiego 07.2017

W dniu 19.07.2017 r. przyznano „ Stypendium Starosty Mikołowskiego” - Stypendium przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mikołowski.

Czytaj więcej...

Stypendia Starosty Mikołowskiego

W dniu 07.02.2017 r. przyznano „ Stypendium Starosty Mikołowskiego” . Stypendium przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mikołowski.

Czytaj więcej...

Stypendia Starosty Mikołowskiego 07.2016

W dniu 12.07.2016 r. przyznano „Stypendium Starosty Mikołowskiego” . Stypendium przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mikołowski.

Czytaj więcej...

Stypendia Starosty Mikołowskiego

Stypendia Starosty Mikołowskiego W dniu 10.02.2016 r. przyznano „ Stypendium Starosty Mikołowskiego” . Stypendium przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mikołowski.

Czytaj więcej...