Dla nauczycieli

Kierownicy i wychowawcy wypoczynku kształceni wyłącznie klasycznie

Uprawnień kierowników i wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży już nie uzyskamy w drodze e-learningu. Minister Edukacji Narodowej postanowił jednoznacznie przesądzić, że kursy takie nie mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Czytaj więcej...

Mamy nowe SIO

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej.

Czytaj więcej...

Lekcja dyrektorska. Nadgodziny powinny być obliczane od pensum po zniżce

Nadgodziny dla dyrektorów szkół powinny być obliczane od pensum po zniżce – potwierdza wiceminister Przemysław Krzyżanowski. I zapowiada, że MEN poprosi kuratoria o rozpowszechnienie tej interpretacji.

Czytaj więcej...

Ćwiczenia z NIK. Absencja uczniów na lekcjach WF-u sięga nawet 30 procent

Mimo coraz lepszej infrastruktury sportowej absencja uczniów na lekcjach WF-u jest wciąż bardzo wysoka. W gimnazjach i liceach odsetek ten sięga nawet 30 procent.

Czytaj więcej...

Nauczycielskie płace bez zmian po 1 września 2013 roku

Opublikowane zostało nowe rozporządzenie ministra edukacji w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Wchodzi ono w życie w dniu 1 września br.

Czytaj więcej...

Zasady potwierdzania kserokopii

Informacja na temat potwierdzanie kopii dokumentów przedkładanych w postępowaniu o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, dotyczących kwalifikacji i stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego:

Czytaj więcej...

Pieniądze między wierszami

Bibliotekarze szkolno-publiczni czekają na status

Nie wiadomo jeszcze, jaki będzie status bibliotekarza/nauczyciela-bibliotekarza po zmianach proponowanych przez MAC. Trwają analizy - odpowiada resort.

Czytaj więcej...