Stypendia Starosty Mikołowskiego

W dniu 07.07.2015 r. przyznano "Stypendium Starosty Mikołowskiego" . Stypendium przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mikołowski.

I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie

Oliwia Plekaniec – za wybitne wyniki w nauce
Marcin Kowalski – za wybitne wyniki w nauce
Marek Kinasz – za wybitne wyniki w nauce
Paweł Podolec– za wybitne wyniki w nauce
Marta Puchała – za wybitne wyniki w nauce
Jakub Brożek – za wybitne wyniki w nauce
Jakub Mikołajczyk – za wybitne wyniki w nauce
Damian Rajwa – za wybitne wyniki w nauce
Natalia Strzoda – za wybitne wyniki w nauce
Bartłomiej Krasoń - za wybitne wyniki w nauce
Szymon Żogała – za wybitne wyniki w nauce
Paweł Skoczykłoda – za wybitne wyniki w nauce
Robert Lipka – za wybitne wyniki w nauce
Anna Szer - za wybitne wyniki w nauce
Paweł Danielczyk - za wybitne wyniki w nauce
Agnieszka Malcherczyk – za wybitne wyniki w nauce
Paulina Gałuszka – za wybitne wyniki w nauce
Syntia Lisowska – za wybitne wyniki w nauce
Adrian Szczyrba - za wybitne wyniki w nauce
Paweł Toman - za wybitne wyniki w nauce
Monika Macura – za wybitne wyniki w nauce
Martyna Kűttner – za wybitne wyniki w nauce
Marek Niewiadomski – za wybitne wyniki w nauce
Marta Papała– za wybitne wyniki w nauce
Aneta Pawlik – za wybitne wyniki w nauce
Monika Tudzierz – za wybitne wyniki w nauce
Janusz Godziek – za wybitne osiągnięcia w nauce
Rafał Dębski – za wybitne osiągnięcia w nauce
Daniel Omyła – za wybitne osiągnięcia w nauce
Anna Sendobry - za wybitne osiągnięcia w sporcie
Jakub Jarczyk – za wybitne osiągnięcia w sporcie

II Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie

Nikola Pasternak – za wybitne wyniki w nauce
Dominika Spek – za wybitne wyniki w nauce
Dariusz Herman – za wybitne wyniki w nauce
Patrycja Wojtanek – za wybitne osiągnięcia w sporcie

Zespołu Szkół Technicznych

Łukasz Maroń – za wybitne wyniki w nauce
Piotr Adamczyk – za wybitne osiągnięcia w nauce
Maciej Szczygieł – za wybitne osiągnięcia w nauce
Kacper Zwyrtek – za wybitne osiągnięcia w nauce
Kamil Warzybok - za wybitne osiągnięcia sportowe

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach

Józef Skrzypczyk - za wybitne wyniki w nauce
Klaudia Dudło - za wybitne wyniki w nauce
Aneta Spendel - za wybitne wyniki w nauce
Alina Wróbel - za wybitne wyniki w nauce
Sebastian Bendkowski – za wybitne wyniki w nauce

45 uczniów otrzyma stypendium kwocie 200 zł. wypłacane comiesięcznie do dnia 28 każdego miesiąca począwszy od sierpnia 2015 roku do stycznia 2016 roku