Stypendia Starosty Mikołowskiego

Stypendia Starosty Mikołowskiego W dniu 10.02.2016 r. przyznano „ Stypendium Starosty Mikołowskiego” . Stypendium przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mikołowski.


I Liceum Ogólnokształcące
Marek Kinasz – za wybitne wyniki w nauce
Paweł Podolec – za wybitne wyniki w nauce
Paulina Gałuszka – za wybitne wyniki w nauce
Paweł Toman – za wybitne wyniki w nauce
Klaudia Ficek – za wybitne wyniki w nauce
Bartłomiej Krasoń – za wybitne wyniki w nauce
Joanna Pawłowska – za wybitne wyniki w nauce
Daniel Macioł – za wybitne osiągnięcia w sporcie

II Liceum Ogólnokształcące
Nikola Pasternak – za wybitne wyniki w nauce
Paulina Lwewandowska – za wybitne osiągnięcia w sporcie
Jakub Spendel – za wybitne osiągnięcia w sporcie

Zespół Szkół Technicznych
Dominika Krasa – za wybitne osiągnięcia w nauce
Kacper Zwyrtek – za wybitne osiągnięcia w nauce
Kamil Warzybok - za wybitne osiągnięcia w sporcie
Weronika Banach - za wybitne osiągnięcia w nauce

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
Rafał Kwiatkowski - za wybitne wyniki w nauce
Aneta Spendel - za wybitne wyniki w nauce
Sebastian Bendkowski - za wybitne osiągnięcia w nauce

Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych
Angelika Magierska - za wybitne wyniki w nauce

18 uczniów otrzyma stypendium kwocie 200 zł. wypłacane comiesięcznie do dnia 28 każdego miesiąca począwszy od lutego 2016 roku do lipca 2016 roku