Stypendia Starosty Mikołowskiego 07.2016

W dniu 12.07.2016 r. przyznano „Stypendium Starosty Mikołowskiego” . Stypendium przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mikołowski.

I Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie:

Marek Kinasz - za wybitne wyniki w nauce Paweł Podolec – za wybitne wyniki w nauce
Joanna Król – za wybitne wyniki w nauce
Weronika Pyka – za wybitne wyniki w nauce
Karolina Szafran – za wybitne wyniki w nauce
Dawid Nikolussi – za wybitne wyniki w nauce
Justyna Kierzkowska – za wybitne wyniki w nauce
Dominika Godziek – za wybitne wyniki w nauce
Joanna Maria Dziduch – za wybitne wyniki w nauce
Anna Skóra – za wybitne wyniki w nauce
Karolina Botor – za wybitne wyniki w nauce
Jakub Brożek – za wybitne wyniki w nauce
Natalia Strzoda – za wybitne wyniki w nauce
Karolina Gołąb – za wybitne wyniki w nauce
Monika Letniowska – za wybitne wyniki w nauce
Justyna Sarzyńska – za wybitne wyniki w nauce
Marta Puchała – za wybitne osiągnięcia w nauce
Anna Krawczyk – za wybitne osiągnięcia w nauce
Oliwia Jagła – za wybitne osiągnięcia w nauce
Aleksandra Szweda – za wybitne osiągnięcia w nauce
Wiktoria Stobiecka – za wybitne osiągnięcia w nauce
Weronika Koszyk – za wybitne osiągnięcia w nauce
Paulina Pawlus – za wybitne osiągnięcia w nauce
Anna Kubicka – za wybitne osiągnięcia w nauce
Małgorzata Korabik – za wybitne osiągnięcia w nauce
Jakub Jarczyk – za wybitne osiągnięcia w sporcie
Aleksandra Muszer – za wybitne osiągnięcia w sporcie
Łukasz Bańczyk – za wybitne osiągnięcia w sporcie
Daniel Macioł – za wybitne osiągnięcia w sporcie

II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie:

Agnieszka Rak – za wybitne wyniki w nauce
Jakub Spendel – za wybitne osiągnięcia w sporcie

Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie:

Rafał Konarski - za wybitne wyniki w nauce
Łukasz Mirecki – za wybitne wyniki w nauce
Karolina Październy – za wybitne wyniki w nauce
Agnieszka Rajs – za wybitne wyniki w nauce
Dominika Krasa – za wybitne osiągnięcia w nauce
Kacper Zwyrtek – za wybitne osiągnięcia w nauce
Martyna Strzop – za wybitne osiągnięcia w nauce
Piotr Adamczyk - za wybitne osiągnięcia w sporcie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach:

Daniel Hyliński - za wybitne wyniki w nauce
Monika Szweter - za wybitne wyniki w nauce
Edyta Pierzchała - za wybitne wyniki w nauce
Józef Skrzypczyk - za wybitne wyniki w nauce
Dawid Stolarski - za wybitne osiągnięcia w nauce

Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych:

Angelika Magierska - za wybitne wyniki w nauce
Natalia Krząkała - za wybitne osiągnięcia w nauce

44 uczniów otrzyma stypendium kwocie 200 zł. wypłacane comiesięcznie do dnia 28 każdego miesiąca począwszy od sierpnia 2016 roku do stycznia 2017 roku.