Stypendia Starosty Mikołowskiego

W dniu 07.02.2017 r. przyznano „ Stypendium Starosty Mikołowskiego” . Stypendium przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mikołowski.

I Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie:

Marek Kinasz - za wybitne wyniki w nauce
Joanna Król – za wybitne wyniki w nauce
Weronika Pyka – za wybitne wyniki w nauce
Dawid Nikolussi – za wybitne wyniki w nauce
Justyna Kierzkowska – za wybitne wyniki w nauce
Anna Skóra – za wybitne wyniki w nauce
Karolina Botor – za wybitne wyniki w nauce
Natalia Strzoda – za wybitne wyniki w nauce
Monika Letniowska – za wybitne wyniki w nauce
Aleksandra Muszer – za wybitne wyniki w nauce
Anna Jaskuła – za wybitne wyniki w nauce
Julia Żogała – za wybitne wyniki w nauce
Paulina Radomska – za wybitne wyniki w nauce
Aleksandra Wojas – za wybitne wyniki w nauce
Elżbieta Budziak – za wybitne wyniki w nauce
Jessica Górny – za wybitne wyniki w nauce

II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie :

Paulina Falkowska – za wybitne wyniki w nauce
Agnieszka Rak – za wybitne wyniki w nauce
Wiktoria Oleś – za wybitne osiągnięcia w sporcie
Kinga Haśko – za wybitne osiągnięcia w sporcie
Klaudia Gralik – za wybitne osiągnięcia w sporcie
Karolina Czaja – za wybitne osiągnięcia w sporcie
Jakub Spendel – za wybitne osiągnięcia w sporcie

Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie :

Karolina Październy – za wybitne wyniki w nauce
Krystyna Kołodziej – za wybitne wyniki w nauce
Michał Roj – za wybitne wyniki w nauce
Łukasz Skrzypczyk – za wybitne wyniki w nauce

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach:

Edyta Pierzchała - za wybitne wyniki w nauce
Dawid Stolarski - za wybitne wyniki w nauce
Karol Gajda – za wybitne osiągnięcia w nauce

Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych:

Angelika Magierska - za wybitne wyniki w nauce

31 uczniów otrzyma stypendium kwocie 200 zł. wypłacane comiesięcznie do dnia 28 każdego miesiąca począwszy od lutego 2017 roku do lipca 2017 roku.