Stypendia Starosty Mikołowskiego

W dniu 02.02.2018 r. przyznano "Stypendium Starosty Mikołowskiego". Stypendium przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mikołowski.

I Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie:

Paulina Biela - za wybitne wyniki w nauce
Katarzyna Chrobok – za wybitne wyniki w nauce
Tatiana Lisowska – za wybitne wyniki w nauce
Dominik Malczyk – za wybitne wyniki w nauce
Jacek Szewczyk -za wybitne wyniki w nauce
Wojciech Jeleniewicz – za wybitne wyniki w nauce
Jan Olszówka – za wybitne wyniki w nauce
Michał Pawłowski – za wybitne wyniki w nauce
Monika Rejek - za wybitne wyniki w nauce
Jacek Tyrna – za wybitne wyniki w nauce
Natalia Jaskółka – za wybitne wyniki w nauce
Karolina Popielewicz – za wybitne wyniki w nauce
Weronika Semik -za wybitne wyniki w nauce
Aleksandra Wojas – za wybitne wyniki w nauce
Wiktoria Tabor – za wybitne wyniki w nauce
Julia Czuczejko –za wybitne wyniki w nauce
Paulina Radomska - za wybitne wyniki w nauce
Zofia Tkocz – za wybitne wyniki w nauce
Julia Żogała – za wybitne wyniki w nauce
Olaf Kędziora – za wybitne wyniki w nauce
Joanna Król - za wybitne wyniki w nauce
Joanna Pawłowska – za wybitne wyniki w nauce
Weronika Pyka – za wybitne wyniki w nauce
Paulina Stolarska – za wybitne wyniki w nauce
Karolina Szafran - za wybitne wyniki w nauce
Błażej Wylęgły – za wybitne wyniki w nauce
Justyna Kierzkowska – za wybitne wyniki w nauce
Dawid Nikolussi – za wybitne wyniki w nauce
Łukasz Bańczyk - za wybitne wyniki w nauce
Dominika Godziek – za wybitne wyniki w nauce
Joanna Gruszka – za wybitne wyniki w nauce
Anna Jaskuła – za wybitne wyniki w nauce
Zuzanna Mamok – za wybitne osiągnięcia w sporcie
Jakub Woźniak – za wybitne osiągnięcia w sporcie
Adrian Brejnak – za wybitne osiągnięcia w sporcie
Martyna Koppens – za wybitne osiągnięcia w sporcie
Wiktoria Loska – za wybitne osiągnięcia w sporcie

II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie

Wanesa Starzyczny – za wybitne wyniki w nauce
Marta Parysz – za wybitne wyniki w nauce
Natalia Zientek – za wybitne wyniki w nauce
Beata Bielaczek – za wybitne wyniki w nauce
Hanna Ochmann – za wybitne wyniki w nauce
Agnieszka Rak – za wybitne wyniki w nauce
Karolina Czaja – za wybitne osiągnięcia w sporcie
Klaudia Gralik – za wybitne osiągnięcia w sporcie
Kinga Haśko – za wybitne osiągnięcia w sporcie
Wiktoria Oleś – za wybitne osiągnięcia w sporcie

Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie

Patryk Bojczuk – za wybitne wyniki w nauce
Dominik Cyroń – za wybitne wyniki w nauce
Dominik Dyk – za wybitne wyniki w nauce
Rafał Konarski – za wybitne wyniki w nauce
Agnieszka Rajs – za wybitne wyniki w nauce
Kamila Studzińska - za wybitne wyniki w nauce
Klaudia Czylok - za wybitne osiągnięcia w nauce
Robert Krysiak - za wybitne osiągnięcia w nauce
Maciej Kurzywilk - za wybitne osiągnięcia w sporcie
Dominik Tabor - za wybitne osiągnięcia w sporcie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach

Katarzyna Wrona – za wybitne wyniki w nauce
Kornelia Kołodziej - za wybitne wyniki w nauce

Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych

Natalia Krząkała – za wybitne osiągnięcia w nauce

60 uczniów otrzyma stypendium w kwocie 200 zł wypłacane comiesięcznie do dnia 28 każdego miesiąca począwszy od lutego 2018 roku do lipca 2018 roku.