Stypendia Starosty Mikołowskiego

W dniu 09.07.2014 r. przyznano „Stypendium Starosty Mikołowskiego”. Stypendium przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mikołowski.

I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie

Agnieszka Malcharczyk – za wybitne wyniki w nauce
Mateusz Chochołek – za wybitne wyniki w nauce
Wiktoria Gołuch – za wybitne wyniki w nauce
Bartłomiej Krasoń – za wybitne wyniki w nauce
Robert Lipka – za wybitne wyniki w nauce
Agnieszka Roj – za wybitne wyniki w nauce
Paulina Gałuszka – za wybitne wyniki w nauce
Syntia Lisowska – za wybitne wyniki w nauce
Justyna Szołtysek – za wybitne wyniki w nauce
Adrian Szczyrba – za wybitne wyniki w nauce
Paweł Toman – za wybitne wyniki w nauce
Bartłomiej Hadasik – za wybitne wyniki w nauce
Piotr Suchoń – za wybitne wyniki w nauce
Katarzyna Błasiak – za wybitne wyniki w nauce
Paulina Pukocz – za wybitne wyniki w nauce
Patrycja Bojdoł – za wybitne wyniki w nauce
Natalia Pukocz – za wybitne wyniki w nauce
Daniel Omyła – za wybitne osiągnięcia w nauce
Szymon Danielczyk – za wybitne osiągnięcia w nauce
Małgorzata Kurcok – za wybitne osiągnięcia w sporcie

II Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie

Klaudia Kastelik – za wybitne wyniki w nauce
Agnieszka Gabryś – za wybitne osiągnięcia w nauce
Aneta Gehfeld – za wybitne wyniki w nauce

Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie

Łukasz Szałabski – za wybitne osiągnięcia w sporcie

Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych

Daniel Mamok – za wybitne wyniki w nauce
Rafał Szwed – za wybitne wyniki w nauce
Mateusz Jezierski – za wybitne wyniki w nauce

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach

Aneta Spendel – za wybitne wyniki w nauce
Patrycja Dominika Bisiorek – za wybitne wyniki w nauce
Klaudia Dudło – za wybitne wyniki w nauce
Alina Wróbel – za wybitne wyniki w nauce

31 uczniów otrzyma stypendium kwocie 200 zł. wypłacane comiesięcznie do dnia 28 każdego miesiąca począwszy od sierpnia 2014 roku do stycznia 2015 roku.