Edukacja - warto wiedzieć

Zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia do szkoły

Skoro ustawodawca w wyniku nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dniem 30 lipca 2007 r. zrezygnował z odniesienia kosztów przejazdu ucznia i opiekuna tylko do środków komunikacji publicznej, to niewątpliwie jego intencją było, by objęcie rzeczonymi kosztami również kosztów ponoszonych przez rodziców zapewniających we własnym zakresie ów dojazd. (Wyrok WSA w Olsztynie z 18 sierpnia 2015 r. sygn. II SA/Ol 423/15).

Czytaj więcej...

Ważny podpis. Zmiany uwzględniają opinie rodziców dzieci niepełnosprawnych

Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Czytaj więcej...

Już za rok matura. Egzamin dojrzałości zdało 74 procent abiturientów

Świadectwo dojrzałości uzyskało 74 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 19 proc. abiturientów, którzy nie zdali matury ma prawo do poprawki w sierpniu - wynika ze wstępnych wyników tegorocznego egzaminu maturalnego.

Czytaj więcej...

Uwaga na stopnie. Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania uczniów

Od 1 września uczeń z ograniczeniami wynikającymi z jego stanu zdrowia będzie mógł zostać zwolniony jedynie z części zajęć wychowania fizycznego, a nie tylko zwolniony z tych zajęć w ogóle.

Czytaj więcej...

Szukasz szkoły zawodowej? Kliknij na mapę MEN

Zgodnie z wcześniejszą obietnicą Ministerstwo Edukacji uruchomiło mapę szkół zawodowych. Jak powiedziała minister Joanna Kluzik-Rostkowska, mapa została stworzona po to, aby przede wszystkim gimnazjaliści i ich rodzice mieli szansę poznać ofertę szkół zawodowych działających w ich okolicy.

Czytaj więcej...

Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazać prowadzenie szkoły innym podmiotom

Przepis art. 5 ust. 5g statuuje prawo jednostki samorządu terytorialnego, będącej organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów do przekazania takiej szkoły w drodze umowy do prowadzenia przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, a nie do przekazania części szkoły.

Czytaj więcej...

Kompendium wiedzy o sprawdzianie i o maturze 2015

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej utworzono specjalne zakładki porządkujące informacje dotyczące nowej formuły sprawdzianu i matury, która będzie obowiązywała od przyszłego roku. Warto, aby już teraz uczniowie, rodzice i nauczyciele odwiedzili strony odpowiednie strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Czytaj więcej...