Dla ucznia i rodzica

Stypendia Starosty Mikołowskiego

W dniu 08.07.2013 r. przyznano „ Stypendium Starosty Mikołowskiego” . Stypendium przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mikołowski.

Czytaj więcej...

Stypendia Starosty Mikołowskiego

W dniu 11.02.2013 r. przyznano „ Stypendium Starosty Mikołowskiego” . Stypendium przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mikołowski.

Czytaj więcej...

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych

10 lipca zakończył się nabór do pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych. Absolwenci gimnazjów zainteresowani edukacją w szkołach prowadzonych przez powiat mikołowski mogli wybrać jedną z pięciu placówek. W I Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie przygotowano dla nich sześć klas pierwszych, w II Licem Ogólnokształcącym w Mikołowie pięć, w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie w Technikum również pięć i dwie klasy pierwsze w Zasadniczej Szkole Zawodowej. W Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych otwarto jeden oddział w Technikum i dwie klasy w Zasadniczej Szkole Zawodowej.

Czytaj więcej...

Stypendia Starosty Mikołowskiego

W dniu 19.07.2012 r. przyznano "Stypendium Starosty Mikołowskiego". Stypendium przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mikołowski.

Czytaj więcej...

Nowa formuła matury od 2015 - założenia MEN

Egzamin maturalny, począwszy od 2015 roku zostanie zmodyfikowany tak, by lepiej mierzyć umiejętności uczniów kończących zreformowaną szkołę ponadgimnazjalną. Sprawdzanie umiejętności odtwarzania wiedzy encyklopedycznej zostanie zastąpione sprawdzeniem umiejętności krytycznej analizy informacji, rozumowania i wnioskowania w zakresie zdobytej wiedzy.

Czytaj więcej...

Targi edukacyjne

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu zaprasza do wzięcia udziału w Targach Edukacyjnych, które odbędą się w dniu 16 kwietnia 2012 r. w godzinach od 10.00 do 16.00 w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie.
Podczas targów szkoły ponadgimnazjalne działające na terenie powiatu mikołowskiego mają możliwość zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej oraz udzielenia szczegółowych informacji o szkole.

Czytaj więcej...