Dla ucznia i rodzica

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych

10 lipca zakończył się nabór do pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych. Absolwenci gimnazjów zainteresowani edukacją w szkołach prowadzonych przez powiat mikołowski mogli wybrać jedną z pięciu placówek. W I Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie przygotowano dla nich sześć klas pierwszych, w II Licem Ogólnokształcącym w Mikołowie pięć, w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie w Technikum również pięć i dwie klasy pierwsze w Zasadniczej Szkole Zawodowej. W Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych otwarto jeden oddział w Technikum i dwie klasy w Zasadniczej Szkole Zawodowej.

Czytaj więcej...

Stypendia Starosty Mikołowskiego

W dniu 19.07.2012 r. przyznano "Stypendium Starosty Mikołowskiego". Stypendium przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mikołowski.

Czytaj więcej...

Nowa formuła matury od 2015 - założenia MEN

Egzamin maturalny, począwszy od 2015 roku zostanie zmodyfikowany tak, by lepiej mierzyć umiejętności uczniów kończących zreformowaną szkołę ponadgimnazjalną. Sprawdzanie umiejętności odtwarzania wiedzy encyklopedycznej zostanie zastąpione sprawdzeniem umiejętności krytycznej analizy informacji, rozumowania i wnioskowania w zakresie zdobytej wiedzy.

Czytaj więcej...

Targi edukacyjne

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu zaprasza do wzięcia udziału w Targach Edukacyjnych, które odbędą się w dniu 16 kwietnia 2012 r. w godzinach od 10.00 do 16.00 w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie.
Podczas targów szkoły ponadgimnazjalne działające na terenie powiatu mikołowskiego mają możliwość zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej oraz udzielenia szczegółowych informacji o szkole.

Czytaj więcej...

Stypendia Starosty Mikołowskiego

W dniu 13.02.2012 r. przyznano "Stypendium Starosty Mikołowskiego". Stypendium przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mikołowski.

Czytaj więcej...

Rodzice zdecydują o wysłaniu dziecka do szkoły

Do redakcji Dziennika Ustaw trafiła podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o systemie oświaty. Ma wejść wżycie 14 dni od ogłoszenia. Zmiana przepisów przesuwa na 2014 rok wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich. W efekcie jeszcze przez dwa lata opiekunowie będą podejmować decyzję o rozpoczęciu przez dziecko 6-letnie edukacji szkolnej. Dzieci urodzone w latach 2006 i 2007, które nie pójdą do I klasy szkoły podstawowej od 1 września 2012 r. i 2013 r., będą nadal przedszkolakami. Zgodnie z ustawą, w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 dyrektor szkoły będzie miał obowiązek przyjąć dziecko 6-letnie do szkoły, jeżeli jego rodzice podejmą taką decyzję. Przesunięcie terminu wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich ma pozwolić samorządom i szkołom lepiej przygotować się na przyjęcie sześciolatków.