Europejskie kompetencje Kluczowe

COMENIUS REGIO

„EuKeyCom- Europejskie kompetencje Kluczowe”
2013-2015

Region Partnerski 1

Powiat Mikołowski
ZSP Ornontowice
Stowarzyszenie DOGMA

Region Partnerski 2

Ajuntament Tarragona- IMET (Hiszpania- Katalonia)
Universitat Rovira i Virgili
Institut Vidal i Barraquer
Institut Comte de Rius
Ajuntament Tarragona- Europe Direct
Institut Callipolis
Institut Pere Martell
CPEE Sant Rafael

Projekt ten ma na celu stworzenie wspólnej wizji stosowania kluczowych kompetencji europejskich w kontekście programów edukacyjnych. Przewiduje się osiągnięcie pozytywnych rezultatów dla kształcenia uczniów w oparciu o kompetencje kluczowe, w szczególności w obszarach komunikacji w języku obcym, kompetencji cyfrowych, angażowanie wszystkich uczniów w umiejętność uczenia się.

Główny cel projektu, który będzie realizowany w ramach działań projektowych: szkoły w ramach Regionów Partnerskich opracują wspólne programy nauczania w oparciu o kluczowe kompetencje, które będą przetwarzane i oceniane przez władze lokalne i partnerów trzecich w obu Regionach Partnerskich.

Wprowadzenie zajęć z rozszerzonego j. angielskiego, umożliwienie uczniom korzystania z programów komputerowych w tym międzynarodowym języku, jak również zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów profilowych / przedsiębiorczości (umożliwiające przyszłym absolwentom szkół technicznych znalezienia swojego miejsca na rynku pracy) - pozwoli współpracującym organizacjom partnerskim z Powiatu Mikołowskiego oraz Miasta Tarragona upowszechnianie efektywnego modelu wymiany doświadczeń w dziedzinie edukacji i promowanie ich w skali lokalnej, regionalnej i międzynarodowej.

Przewiduje się, że wsparcie Projektu obejmie 60 uczniów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach oraz 60 uczniów szkół z Tarragony, w ramach grup eksperymentalnych w każdym uczestniczącym Regionie.

Uczniowie będą mieć możliwość inicjowania i motywowania własnego procesu uczenia się poprzez tworzenie działań dostosowanych do ich wieku (poziomu), które będą realizować wspólnie z uczniami szkół partnerskich za pośrednictwem VLE, strony internetowej, portali społecznościowych, itp.

Strona internetowa projektu: http://www.eukeycom.eu