Informacje medyczne - inne

Zawiadomienie

Starosta Mikołowski zawiadamia o zmianie terminu konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2016.
Konsultacje odbędą się w późniejszym terminie ze względu na konieczność ponownej aktualizacji rozkładu godzin pracy aptek.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Joanna Myszor – Wydział Promocji i Rozwoju.

Ankieta NFZ

Szanowni Państwo, Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do udziału w badaniu satysfakcji Pacjentów ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czytaj więcej...

Każdy chory będzie oceniany pod kątem rehabilitacji

Od 1 stycznia 2016 r. zwolnienia lekarskie będą wystawiane w formie elektronicznej. Tym samym zatrudnieni nie będą już musieli dostarczać pracodawcom papierowych dokumentów – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej

Czytaj więcej...

Porada receptowa – co warto wiedzieć

Od 1 stycznia br. pacjenci kontynuujący leczenie mogą otrzymać receptę bez konieczności poddania się badaniu lekarskiemu.

Czytaj więcej...

E-zwolnienia lekarskie stopniowo będą zastępować druki L4

Tradycyjne druki L4 zaczną znikać. Dzięki zmianie przepisów zwolnienia lekarskie będą mogły być wystawiane także w formie elektronicznej. Popularne L4 tego samego dnia trafi do skrzynki podawczej ZUS, a stąd do pracodawcy. Do końca 2017 r. honorowane będą zarówno e-zwolnienia, jak i dotychczasowe zwolnienia w formie papierowej. W założeniach zmiany mają zmniejszyć skalę fałszywych zaświadczeń chorobowych. ZUS i przedsiębiorcy liczą na oszczędności, a lekarze ze względu na dodatkowe obowiązki krytykują zmiany.

Czytaj więcej...

Kilkaset milionów złotych rocznie kosztuje hospitalizacja pacjentów z cukrzycą

Znacznie droższe jest leczenie powikłań, które mogą prowadzić do trwałego kalectwa lub śmierci. Najpoważniejsze powikłania są efektem niedocukrzeń, częstych zwłaszcza u pacjentów, których leczenie opiera się na insulinie. Suma kosztów bezpośrednio i pośrednio związanych z cukrzycą i jej powikłaniami może sięgać 7 mld zł rocznie.

Czytaj więcej...

NIK o rehabilitacji leczniczej

Pomimo wzrostu nakładów pogarsza się dostęp do rehabilitacji leczniczej. Rośnie liczba oczekujących, wydłuża się czas oczekiwania, a kurczy lista miejsc oferujących rehabilitację bez kolejki. Model finansowania terapii jest skomplikowany i nie uwzględnia końcowego efektu leczenia: jednakowo płaci się za świadczenia dobrze i źle wykonane, chociaż akurat w tej dziedzinie łatwo zauważyć i zmierzyć efekt. Prace nad określeniem zasad wykonywania zawodu fizjoterapeuty się przedłużają, a bez jasnych uregulowań istnieje ryzyko, że zabiegi wykona osoba bez odpowiedniego przygotowania. Brak standardów w rehabilitacji leczniczej utrudnia zachowanie odpowiedniej jakości i efektywności leczenia. To wnioski Najwyższej Izby Kontroli.

Czytaj więcej...