Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach

ANKIETER URZĘDU STATYSTYCZNEGO MOŻE ZAPUKAĆ DO DRZWI


Uprzejmie informujemy, że Urząd Statystyczny w Katowicach realizuje na terenie województwa śląskiego reprezentacyjne badania ankietowe
. Każdy ankieter – pracownik US Katowice przedstawia się i posiada legitymację służbową oraz imienne upoważnienie.
Można sprawdzić tożsamość ankietera kontaktując się z Urzędem Statystycznym w Katowicach telefon 32-77-91-291 lub kom. 695 255 244 lub email: D.Gwozdz@stat.gov.pl
Linki do informacji o badaniach ankietowych:
http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych
http://katowice.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic/gdy-skontaktuje-sie-z-nami-ankieter

Prosimy o przychylność i współpracę z ankieterami

Pobierz plakat
Pobierz ulotkę
Pobierz ulotkę 2
Pobierz ulotkę 3
Badania ankietowe gospodarstw domowych - ulotka