Informacje o Uniwersytecie
Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu Wspierania Samorządności w Mikołowie

Siedziba:
Budynek Starostwa Powiatowego
ul. Żwirki i Wigury 4a
43-190 Mikołów

REGON: 272 129 148
NIP: 954 10 02 274

Dyżury w każdy wtorek 10:00 - 12:00
wejście C,pokój 359
nr tel. (32) 324-82-56
e-mail: biuro@utw.mikolowski.pl