Insygnia

Powiat Mikołowski został powołany do życia w 1999 roku. Nigdy wcześniej nie istniał na mapie administracyjnej Polski, więc jest powiatem nowym. W momencie powstania nie posiadał symboli swojej tożsamości.26 maja 2001 roku ugruntował ją poprzez przyjęcie herbu oraz flagi.

Historia ziem powiatu mikołowskiego związana jest z dziejami księstwa raciborskiego, a później pszczyńskiego. Miasto Mikołów było grodem warownym, co wyjaśnia dokument księcia Kazimierza Opolskiego z 1222 roku, nadający przywileje biskupowi wrocławskiemu, w którym wśród świadków wydarzenia wymienia się nazwisko hrabiego Andrzeja, kasztelana z Mikołowa (K. Prus; Z dziejów Mikołowa i jego okolic, Mikołów 1932).

Na ziemiach, które obecnie wchodzą w skład powiatu, zawiązało się niegdyś Towarzystwo Białego Rycerza, co również jest potwierdzone historycznie. Do tych faktów nawiązuje symbolika herbu Powiatu Mikołowskiego. Przedstawia on w polu czerwonym postać rycerza trzymającego tarczę herbową. W herbie umieszczono najważniejsze historyczne symbole regionu. Są to: orzeł Piastów Śląskich, postać rycerza zbrojnego nawiązująca do sylwetki księcia opolskiego oraz barwy: złota i błękitna. W kompozycji herbu zaakcentowano także tradycje walk o niepodległość narodu, co odzwierciedlać mają barwy biała i czerwona.

Herb Powiatu Mikołowskiego Flaga Powiatu Mikołowskiego