Jak zostać słuchaczem?

Zapisy odbywają się podczas cotygodniowych dyżurów we wtorki, w godz. 10.00-12.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego, wejście C, pokój 335. Podczas dyżurów można także uzyskać wszelkie dodatkowe informacje na temat UTW i prowadzonych zajęć.

Informacje są także udzielane podczas dyżurów pod numerem telefonu 32 324 82 56.

Pliki do pobrania:

Deklaracja kandydata na słuchacza
Deklaracja zainteresowań