Key Competences and Future CareersKey Competences and Future Careers
(Kompetencje kluczowe a przyszła kariera)
Program Erasmus+ Edukacja Szkolna
2016-2018


Region Partnerski 1: Powiat Mikołowski (Koordynator), Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, Economicus Sp.z o.o.

Region Partnerski 2: Casa Corpului Didactica Prahova, Colegiul National Jean Monnet, Asociatia Iuventa

Projekt ten ma na celu stworzenie wspólnej wizji stosowania kluczowych kompetencji europejskich w kontekście programów edukacyjnych. Przewiduje się osiągnięcie pozytywnych rezultatów dla kształcenia uczniów w oparciu o kompetencje kluczowe, w szczególności w obszarach komunikacji w języku obcym, kompetencji cyfrowych, angażowanie wszystkich uczniów w umiejętność uczenia się.

Główny cel projektu, który będzie realizowany w ramach działań projektowych: szkoły w ramach Regionów Partnerskich opracują wspólne programy nauczania w oparciu o kluczowe kompetencje, które będą przetwarzane i oceniane przez władze lokalne i partnerów trzecich w obu Regionach Partnerskich.

Wprowadzenie zajęć z technicznego j. angielskiego, umożliwienie uczniom korzystania z programów komputerowych w tym międzynarodowym języku, jak również zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości (umożliwiające przyszłym absolwentom szkół technicznych znalezienia swojego miejsca na rynku pracy) - pozwoli współpracującym organizacjom partnerskim z Powiatu Mikołowskiego (Polska), oraz Powiatu Prahova (Rumunia) upowszechnianie efektywnego modelu wymiany doświadczeń w dziedzinie edukacji i promowanie ich w skali lokalnej, regionalnej i międzynarodowej.

Wsparcie Projektu obejmie 60 uczniów Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych oraz 60 uczniów Zespołu Szkół Technicznych Jean Monnet w Ploiesti, w ramach grup eksperymentalnych w każdym uczestniczącym Regionie Partnerskim.

Uczniowie będą mieć możliwość inicjowania i motywowania własnego procesu uczenia się poprzez tworzenie działań dostosowanych do ich wieku (poziomu), które będą realizować wspólnie z uczniami szkół partnerskich za pośrednictwem VLE, strony internetowej, portali społecznościowych, itp.

Strona internetowa projektu oraz portal e-learningowy: http://erasmusmikolow.elbox24.pl