Książka telefoniczna

Informacja Ogólna (biuro podawcze) (32) 32-48-100
Sekretariat (32) 32-48-122
Biuro Rady (32) 32-48-173
Skarbnik (32) 32-48-160
Powiatowy Rzecznik Konsumentów (wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 15:00) (32) 32-48-142
Wydział Komunikacji i Transportu - rejestracja pojazdów i transport (32) 32-48-120
Wydział Komunikacji i Transportu - prawo jazdy (32) 32-48-124
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - wypisy z rejestru gruntów (32) 32-48-121
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Biuro Obsługi Dokumentacji Kartograficzno - Geodezyjnej (zamawianie map) (32) 32-48-184
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Biuro Obsługi Dokumentacji Kartograficzno - Geodezyjnej (odbiór map) (32) 32-48-229
Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej (32) 32-48-127SEKRETARIAT: Starosta - Wicestarosta - Sekretarz
Henryk Jaroszek (Starosta) (32) 32-48-122
Marek Szafraniec (Wicestarosta) (32) 32-48-122
Henryk Zawiszowski (Etatowy Członek Zarządu) (32) 32-48-122
Marek Popek (Sekretarz) (32) 32-48-122
Monika Kałuża (32) 32-48-122
Anna Hetmańska - Krosny (32) 32-48-1222WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Krystyna Banach (Naczelnik) (32) 32-48-116
prawa jazdy
Bożena Szal (32) 32-48-163
Krystyna Kuboszek (32) 32-48-117
Dorota Oksiak (32) 32-48-117
Helena Bywalec (32) 32-48-115
Wiesława Kubiak (32) 32-48-113
Andrzej Smolorz (32) 32-48-113
rejestracja pojazdów
Aleksandra Piesiur - Karwat (32) 32-48-120
Anna Krekora - Górniok (32) 32-48-120
Katarzyna Bańczyk (32) 32-48-120
Magdalena Jarek (32) 32-48-128
Izabela Sczepan (32) 32-48-128
Grażyna Honc (32) 32-48-120
Joanna Kobielarz (32) 32-48-120
Dominika Woźnikowska (32) 32-48-120
Monika Kałuża (32) 32-48-120WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU
Andrzej Hantszel (Naczelnik) (32) 32-48-228
Justyna Pomykoł (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-233
Sabina Kopiec (32) 32-48-119BIURO MAPY NUMERYCZNEJ I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
Grzegorz Spychalski - Kierownik (32) 32-48-187
Iwona Baranek (32) 32-48-183
Danuta Bogdan (32) 32-48-183
Adrian Krzyżowski (32) 32-48-187
Marzena Sitko (32) 32-48-183
Patrycja Warzecha (32) 32-48-183BIURO OBSŁUGI POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI KARTOGRAFICZNO - GEODEZYJNEJ
Marcin Sitko (Kierownik) (32) 32-48-182
Urszula Blaski (32) 32-48-184
Krystyna Klimek (32) 32-48-229
Grzegorz Krzystolik - Zespół ds. koordynacji usyt. sieci uzbrojenia terenu (32) 32-48-181
Karina Smółka (32) 32-48-185
Krystyna Wolny (32) 32-48-184BIURO KATASTRU NIERUCHOMOŚCI
Bożena Flasza (32) 32-48-287
Marzena Fuchs (32) 32-48-159
Katarzyna Korczyk (32) 32-48-119
Ilona Mazur - Sojka (32) 32-48-159
Hanna Natanek (32) 32-48-232
Małgorzata Więcek - Jamka (32) 32-48-159WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ
Katarzyna Makowska (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-248
Anna Wieczorek (32) 32-48-247
Alina Bieniek (32) 32-48-127
Marek Muszer (32) 32-48-241
Marek Czembor (32) 32-48-245
Aleksandra Kasza (32) 32-48-127
Alfred Grzywocz (32) 32-48-240
Barbara Czech (32) 32-48-240
Katarzyna Rogoż - Kowalska (32) 32-48-265WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM I OCHRONY ŚRODOWISKA
Grażyna Sarnes (Naczelnik) (32) 32-48-205
Beata Motyssek (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-164
Sylwia Przechrzta (32) 32-48-137
Janusz Granek (32) 32-48-179
Urszula Kapis (32) 32-48-211
Urszula Frysz (32) 32-48-211
Iwona Gasz (32) 32-48-100 wewn. 313
Karina Tytko (32) 32-48-100 wewn. 436
Joanna Krajewska (32) 32-48-192
Bożena Młynek (Geolog Powiatowy) (32) 32-48-141
Anna Cejny (32) 32-48-153
Liliana Wojaczek (32) 32-48-136POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
Agnieszka Karpeta (32) 32-48-142WYDZIAŁ INFORMATYKI
Łukasz Ryguła (Naczelnik) (32) 32-48-204
Mateusz Kruszyna (32) 32-48-204
Piotr Kosiarski (32) 32-48-202
Tomasz Urban (32) 32-48-162
Artur Matysiak (32) 32-48-202
Arkadiusz Zok (32) 32-48-203BIURO RADY
Eryk Muszer - Przewodniczący Rady (32) 32-48-173
Aleksandra Stolarz (32) 32-48-173
Anna Rocznik (32) 32-48-173WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW SPOŁECZNYCH
Maria Beczała (Naczelnik) (32) 32-48-155
Iwona Zając (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-133
Aleksandra Kopczyńska (32) 32-48-143
Ewa Widera (32) 32-48-206
Grażyna Grzywocz (32) 32-48-140
Beata Świerczyna - Bara (32) 32-48-261
Agnieszka Jamrozy (32) 32-48-188
Halina Tabacka (32) 32-48-288
Barbara Karasińska (32) 32-48-110
Anna Wita (32) 32-48-149
Piotr Lehmann (32) 32-48-100
Katarzyna Dyngosz (32) 32-48-147
Patryk Depta (32) 32-48-100WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU
Aleksandra Łataś - Makuch (Naczelnik) (32) 32-48-107
Edward Dawidowski (32) 32-48-189
Magdalena Locke (32) 32-48-258
Joanna Siarkowska (32) 32-48-267
Joanna Krzyżowska (32) 32-48-267
Bogusław Jastrzębski (32) 32-48-109
Alicja Lisiecka (32) 32-48-258AUDYTOR WEWNĘTRZNY / BIURO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Janina Szejka (32) 32-48-158
Anna Poczontek (32) 32-48-262WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Danuta Bywalec (Skarbnik) (32) 32-48-160
Joanna Libera (Główna Księgowa) (32) 32-48-108
Krystyna Rabaszowska (32) 32-48-170
Joanna Żogała (32) 32-48-170
Aleksandra Żogała (32) 32-48-170
Katarzyna Piotrowska - Janowiec (32) 32-48-144
Monika Lupa (32) 32-48-151
Katarzyna Wawrzynek (32) 32-48-151
Anna Piontek (32) 32-48-129
Mariola Czenczek (32) 32-48-129KASA
Lucyna Krzyżowska (32) 32-48-146
Małgorzata Pająk (32) 32-48-146WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Iwona Smorz (Naczelnik) (32) 32-48-193
Bożena Kopańska (32) 32-48-165
Sonia Pacha (32) 32-48-165
Krystyna Kupczyk (32) 32-48-105WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM
Wiesław Kawala (Naczelnik) (32) 32-48-175
Bartłomiej Depta (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-215
Grzegorz Pucher (32) 32-48-215
Sebastian Dziuban (32) 32-48-157