Książka telefoniczna

 

Informacja Ogólna (biuro podawcze) (32) 32-48-100
Sekretariat (32) 32-48-122
Biuro Rady (32) 32-48-173
Skarbnik (32) 32-48-160
Powiatowy Rzecznik Konsumentów (wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 15:00) (32) 32-48-142
Wydział Komunikacji i Transportu - rejestracja pojazdów i transport (32) 32-48-120
Wydział Komunikacji i Transportu - prawo jazdy (32) 32-48-124
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - wypisy z rejestru gruntów (32) 32-48-121
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Biuro Obsługi Dokumentacji Kartograficzno - Geodezyjnej (zamawianie map) (32) 32-48-184
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Biuro Obsługi Dokumentacji Kartograficzno - Geodezyjnej (odbiór map) (32) 32-48-181
Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej (32) 32-48-127
   
SEKRETARIAT: Starosta - Wicestarosta - Sekretarz
Henryk Jaroszek (Starosta) (32) 32-48-122
Marek Szafraniec (Wicestarosta) (32) 32-48-122
Henryk Zawiszowski (Etatowy Członek Zarządu) (32) 32-48-122
Marek Popek (Sekretarz) (32) 32-48-122
Monika Kałuża (32) 32-48-122
Anna Hetmańska - Krosny (32) 32-48-220
 
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Krystyna Banach (Naczelnik) (32) 32-48-116
Anna Krekora - Górniok (Z-ca naczelnika) (32) 32-48-114
 
prawa jazdy
Bożena Szal (32) 32-48-163
Małgorzata Szymańska (32) 32-48-117
Dorota Oksiak (32) 32-48-117
Aleksandra Piesiur-Karwat (32) 32-48-115
Wiesława Kubiak (32) 32-48-113
  (32) 32-48-113
rejestracja pojazdów
Katarzyna Bańczyk (32) 32-48-120
Magdalena Jarek (32) 32-48-128
Izabela Sczepan (32) 32-48-128
Irmina Kasperek (32) 32-48-120
Joanna Kobielarz (32) 32-48-120
Dominika Woźnikowska (32) 32-48-120
Patrycja Grzejszczak (32) 32-48-120
Karolina Pastor (32) 32-48-120
Magdalena Stencel (32) 32-48-120
Barbara Hajduk (32) 32-48-120
Agnieszka Jamrozy (32) 32-48-120
Agnieszka Hanslik-Małecka (32) 32-48-120
 
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU
Andrzej Hantszel (Naczelnik) (32) 32-48-228
Justyna Pomykoł (Z-ca naczelnika) (32) 32-48-183
   
BIURO MAPY NUMERYCZNEJ I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
Grzegorz Spychalski - Kierownik (32) 32-48-187
Danuta Bogdan (32) 32-48-183
Adrian Krzyżowski (32) 32-48-187
Marzena Sitko (32) 32-48-183
Patrycja Warzecha (32) 32-48-183
 
BIURO OBSŁUGI POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI
KARTOGRAFICZNO - GEODEZYJNEJ
Marcin Sitko (Kierownik) (32) 32-48-182
Urszula Blaski (32) 32-48-184
Krystyna Klimek (32) 32-48-229
Grzegorz Krzystolik - Zespół ds. koordynacji usyt. sieci uzbrojenia terenu (32) 32-48-181
Karina Smółka (32) 32-48-185
Krystyna Wolny (32) 32-48-184
 
BIURO KATASTRU NIERUCHOMOŚCI
Bożena Flasza (32) 32-48-287
Marzena Fuchs (32) 32-48-159
Katarzyna Korczyk (32) 32-48-119
Ilona Mazur - Sojka (32) 32-48-159
Hanna Natanek (32) 32-48-232
Małgorzata Więcek - Jamka (32) 32-48-159
Sabina Kopiec (32) 32-48-119
 
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ
Monika Piórecka-Karolak (Naczelnik) (32) 32-48-250
Katarzyna Makowska (Z-ca naczelnika) (32) 32-48-248
Anna Wieczorek (32) 32-48-247
Alina Bieniek (32) 32-48-127
Marek Muszer (32) 32-48-241
Marek Czembor (32) 32-48-245
Aleksandra Kasza (32) 32-48-240
Alfred Grzywocz (32) 32-48-242
Barbara Czech (32) 32-48-240
Katarzyna Rogoż - Kowalska (32) 32-48-265
   
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM I OCHRONY ŚRODOWISKA
Grażyna Sarnes (Naczelnik) (32) 32-48-205
Beata Motyssek (Z-ca naczelnika) (32) 32-48-164
Sylwia Przechrzta (32) 32-48-137
Janusz Granek (32) 32-48-179
Witold Konsek (32) 32-48-179
Urszula Kapis (32) 32-48-211
Urszula Frysz (32) 32-48-211
Iwona Gasz (32) 32-48-134
Karina Tytko (32) 32-48-236
Joanna Krajewska (32) 32-48-192
Bożena Młynek (Geolog Powiatowy) (32) 32-48-141
Agata Kiecka (32) 32-48-153
Liliana Wojaczek (32) 32-48-136
Patrycja Bachul (32) 32-48-255
Jarosław Konowski (32) 32-48-255
   
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
Agnieszka Karpeta (32) 32-48-142
   
WYDZIAŁ INFORMATYKI
Łukasz Ryguła (Naczelnik) (32) 32-48-204
Mateusz Kruszyna (32) 32-48-204
Piotr Kosiarski (32) 32-48-202
Artur Matysiak (32) 32-48-202
Arkadiusz Zok (32) 32-48-203
 
BIURO RADY
Eryk Muszer - Przewodniczący Rady (32) 32-48-173
Aleksandra Stolarz (32) 32-48-173
Marlena Metelska (32) 32-48-173
 
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW SPOŁECZNYCH
Maria Beczała (Naczelnik) (32) 32-48-155
Iwona Zając (Z-ca naczelnika) (32) 32-48-133
Aleksandra Kopczyńska (32) 32-48-133
Ewa Widera (32) 32-48-206
Sabina Hybiorz (32) 32-48-206
Grażyna Grzywocz (32) 32-48-140
Beata Świerczyna - Bara (32) 32-48-211
Anna Rocznik (32) 32-48-288
Halina Tabacka (32) 32-48-110
Barbara Karasińska (32) 32-48-188
Anna Wita (32) 32-48-149
Piotr Lehmann (32) 32-48-100
Katarzyna Dyngosz (32) 32-48-147
Patryk Depta (32) 32-48-162
Tomasz Urban (32) 32-48-162
Andrzej Smolorz (32) 32-48-162
   
WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU
Aleksandra Łataś - Makuch (Naczelnik) (32) 32-48-107
Edward Dawidowski (32) 32-48-189
Magdalena Locke (32) 32-48-258
Joanna Siarkowska (32) 32-48-267
Joanna Krzyżowska (32) 32-48-267
Bogusław Jastrzębski (32) 32-48-109
Alicja Lisiecka (32) 32-48-258
 
AUDYTOR WEWNĘTRZNY / BIURO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Janina Szejka (32) 32-48-158
Anna Poczontek (32) 32-48-262
   
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Danuta Bywalec (Skarbnik) (32) 32-48-160
Joanna Libera (Główna Księgowa) (32) 32-48-108
Krystyna Rabaszowska (32) 32-48-170
Joanna Żogała (32) 32-48-139
Aleksandra Żogała (32) 32-48-170
Anna Cejny (32) 32-48-129
Monika Lupa (32) 32-48-151
Katarzyna Wawrzynek (32) 32-48-151
Anna Piontek (32) 32-48-144
Mariola Czenczek (32) 32-48-144
Renata Pięknik (32) 32-48-129
   
KASA
Lucyna Krzyżowska (32) 32-48-146
Małgorzata Pająk (32) 32-48-146
   
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Iwona Smorz (Naczelnik) (32) 32-48-193
Bożena Kopańska (32) 32-48-165
Sonia Pacha (32) 32-48-165
Krystyna Kupczyk (32) 32-48-105
   
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM
Wiesław Kawala (Naczelnik) (32) 32-48-175
Bartłomiej Depta (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-215
Grzegorz Pucher (32) 32-48-215
Dariusz Witkowicz (32) 32-48-157
   
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sebastian Dziuban (32) 32-48-259