Zawody narciarskie

Starostwo Powiatowe w Mikołowie organizuje dnia 24 lutego 2012 r. Powiatowe Zawody Narciarskie o Puchar Starosty Mikołowskiego w Brennej na stoku Świniorka.

W zawodach mogą wziąć udział dziewczęta i chłopcy szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Każda szkoła może zgłosić 6 zawodników i 1 opiekuna (ilość miejsc ograniczona ze względu na miejsca w autokarze). Szkoły, które potwierdzą liczbę uczestników, a nie wykorzystają miejsc będą zobowiązane do pokrycia kosztów imprezy.

Zawody zostaną rozegrane w kategoriach:
  • Dziewczęta
  • Chłopcy
  • Szkoła drużynowo - po klasyfikacji indywidualnej dwóch najlepszych zawodników poszczególnych szkół
  • Opiekunowie grup
Dla zwycięzców poszczególnych kategorii przewidziane są dyplomy, medale oraz Puchary Starosty Mikołowskiego.

Odpłatność za udział w zawodach wynosi 15 zł od uczestnika (tj. 50% kosztu karnetu na wyciąg).
Starostwo Powiatowe pokrywa koszty transportu dla uczestników i ich opiekunów, koszt organizacji zawodów oraz 50% kosztu karnetu na wyciąg dla każdego uczestnika i gorący posiłek dla wszystkich uczestników zawodów.

Koordynatorem zawodów jest mgr Paweł Stobiecki - nauczyciel I LO w Mikołowie.

Potwierdzenia liczby uczestników zawodów należy zgłosić u koordynatora do dnia 17 lutego 2012 r. faxem na numer (32) 22 62 617 lub telefonicznie pod nr 504 280 460.

Zgłoszenia uczestników zawodów należy składać u p. Pawła Stobieckiego do dnia 21 lutego 2012 r. faxem na numer (32) 22 62 617 lub telefonicznie pod nr 504 280 460.
W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia i adres zawodników oraz imię i nazwisko opiekuna.
W dniu zawodów, przed wyjazdem należy uregulować kwotę 15 zł od uczestnika u p. Pawła Stobieckiego.

Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać legitymację szkolną oraz pisemną zgodę rodziców na udział ucznia w zawodach.

Zbiórka uczestników w dniu zawodów tj, 24 lutego 2012 r. przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a o godz. 8:00. Wyjazd do Brennej o godzinie 8:15.

Wszelkich bliższych informacji chętnie udzielę 504 280 460.

Ze sportowym pozdrowieniem
Paweł Stobiecki