Nasze dziedzictwo

COMENIUS REGIO 2012

Projekt: „NASZE DZIEDZICTWO: uczenie się od społeczności na rzecz wszechstronności”

Koordynator: Urząd miasta Aranjuez (Hiszpania)

Ze strony polskiej występują:
Powiat Mikołowski
I LO w Mikołowie
II LO w Mikołowie
Stowarzyszenie DOGMA

Zadaniem tego międzynarodowego partnerstwa jest aktywizacja i rozwój działań na rzecz dbałości o dziedzictwo historyczne i kulturowe tak, by służyło przyszłym pokoleniom.
Projekt ten składa się z trzech zasadniczych kierunków działań:

1. Opracowanie i wdrożenie portalu społecznego (lub tez forum tematycznego), prowadzonego przez JST (koordynatora każdego z regionów partnerskich)- głównym celem czego będzie stworzenie platformy do kontaktów użytkowników tego portalu, do wymiany doświadczeń, pytań, wiadomości, chatu, itp.- a wszystko to o dziedzictwie historycznym i kulturowym- służąc jako model dla instytucji zaangażowanych w realizacje projektu.

2. Przeprowadzenie dwudniowych międzynarodowych konferencji w każdym z regionów partnerskich, głównym tematem i motywem których będzie „ Dziedzictwo jako zasób edukacji”- gdzie, poprzez odczyty (prelekcje) oraz dyskusje przy okrągłym stole, przedstawiciele resortu edukacji będą mogli zaczerpnąć wiedzy eksperckiej na temat, jak wprowadzić tytułowe zasoby edukacyjne do klas szkolnych, angażując aktywnie przy tym uczniów; tudzież ucząc się z praktycznych doświadczeń wybitnych specjalistów w tejże dziedzinie.

3. Wdrożenie działań proponowanych przez szkoły uczestniczące w projekcie w celu zaangażowania uczniów z klas o różnym profilu, do działań na rzecz dziedzictwa historycznego i kulturowego Powiatu Mikołowskiego oraz Aranjuez: np., w przypadku LO I i LO II- wystawy fotografii, przedstawienia teatralne, wykłady dla uczniów w Miejskim Domu Kultury, spotkania z ludźmi świata kultury i nauki, wycieczki dydaktyczne nt. dziedzictwa historycznego i kulturowego, konkursy gwary śląskiej, historyczne gry terenowe.

Portal społecznościowy: http://www.naszedziedzictwo.eu

Projekt był realizowany od 1.08.2012 do 31.07.2014