Geneza powiatu

Powiat mikołowski jest powiatem ziemskim, leżącym w granicach województwa śląskiego.
Powiat nasz powstał w ramach reformy administracyjnej kraju w roku 1999. Geograficznie powiat mikołowski położony jest w południowo-zachodniej Polsce na granicy Wyżyny Śląsko - Krakowskiej i Kotliny Oświęcimskiej.
Administracyjnie położony w południowo - zachodniej części województwa śląskiego i Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Powiat sąsiaduje z miastami na prawach powiatu: Katowice, Ruda Śląska, Tychy, Żory oraz powiatami ziemskimi: gliwicki, pszczyński, rybnicki (województwo śląskie).

Dane statystyczne powiatu mikołowskiego

LUDNOŚĆ WEDŁUG GMIN I PŁCI
 (stan na 31 grudnia 2011 r.)

 

 

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

                 Miasta

Wieś

Razem

Mężcz.

Kobiety

Razem

Mężcz.

Kobiety

Pow. mikołowski              

94661

46114

48547

81605

39671

41934

13056

6443

6613

M. Łaziska Górne

22322

10833

11489

22322

10833

11489

-

-

-

M. Mikołów 

39629

19127

20502

39629

19127

20502

-

-

-

M. Orzesze 

19654

  9711

  9943

19654

9711

  9943

-

-

-

G. Ornontowice 

  5822

  2887

  2935

-

-

-

5822

2887

2935

G. Wyry  

  7234

 3556

  3678

-

-

-

7234

3556

3678