Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Starosta Mikołowski informuje, iż w dniu 16 lutego 2018 roku zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020".

Konsultacje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem formularza do przeprowadzenia konsultacji na stronie internetowej Powiatu Mikołowskiego pod adresem www.konsultacje.mikolowski.pl.

W powyższej sprawie nie wpłynęła żadna opinia, uwaga lub wniosek.