Pomoc społeczna i zdrowie - warto wiedzieć

Emp@tia familijna. Internetowa Platforma obszaru Zabezpieczenia Społecznego

Od nowego roku składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czy o Kartę Dużych Rodzin będzie możliwe przez internet.

Czytaj więcej...

ZAWIADOMIENIE

Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie nadania Statutu dla Domu Dziecka im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Orzeszu.
Konsultacje mają charakter otwarty i będą przeprowadzane za pomocą formularza do przeprowadzania konsultacji na stronie internetowej Powiatu Mikołowskiego pod adresem www.konsultacje.mikolowski.pl w terminie od 25.04.2014r. do 09.05.2014r.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Mirella Banaś – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych

ZAWIADOMIENIE

Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.
Konsultacje mają charakter otwarty i będą przeprowadzane za pomocą formularza do przeprowadzania konsultacji na stronie internetowej Powiatu Mikołowskiego pod adresem www.konsultacje.mikolowski.pl w terminie od 25.04.2014r. do 09.05.2014r.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Mirella Banaś – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

ZAWIADOMIENIE

Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu.
Konsultacje mają charakter otwarty i będą przeprowadzane za pomocą formularza do przeprowadzania konsultacji na stronie internetowej Powiatu Mikołowskiego pod adresem www.konsultacje.mikolowski.pl w terminie od 25.04.2014r. do 09.05.2014r.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Mirella Banaś – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych

Usprawnianie kobiet po mastektomii

W związku z realizacją Programu zdrowotnego „Usprawnianie kobiet po mastektomii ” zapraszamy zainteresowane panie z terenu powiatu mikołowskiego do udziału w programie.

Czytaj więcej...

Co zrobić, jeśli podczas pobytu zagranicznego musisz pójść do lekarza?

Jeśli nagle zachorujesz podczas podróży do kraju UE i konieczna będzie wizyta u lekarza, nie musisz skracać wyjazdu, aby wrócić do swojego kraju na leczenie. Pójdź do miejscowego lekarza ze swoją Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Czytaj więcej...

Niedomagających zweryfikują szef i ZUS

Każdy pracodawca musi kontrolować formalną poprawność przedstawianych mu zwolnień lekarskich. Ma sprawdzić, czy zaświadczenie o chorobie wystawiono zgodnie z prawem. Jeśli ma zastrzeżenia do prawdziwości czy poprawności przedstawionego dokumentu, np. widać, że wpisana data niezdolności do pracy była przerabiana, a obok nie ma parafki i pieczątki lekarza wystawiającego zaświadczenie, w pierwszej kolejności powinien wystąpić do medyka o wyjaśnienia – czytamy w Rzeczpospolitej.

Czytaj więcej...