ZAWIADOMIENIE

Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.
Konsultacje mają charakter otwarty i będą przeprowadzane za pomocą formularza do przeprowadzania konsultacji na stronie internetowej Powiatu Mikołowskiego pod adresem www.konsultacje.mikolowski.pl w terminie od 25.04.2014r. do 09.05.2014r.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Mirella Banaś – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.