Pomoc społeczna i zdrowie - warto wiedzieć

NFZ przygotowuje portal dla pacjentów

NFZ przygotowuje portal internetowy, na którym pacjenci będą mogli sprawdzić koszt swoich wizyt lekarskich i zabiegów. Znajdą się na nim także informacje o zrealizowanych receptach i ankiety pozwalające na ocenę lekarzy – poinformował PAP.

Czytaj więcej...

Wchodzimy w starość bez geriatrów

Aby pracować do 67. roku życia, trzeba mieć kondycję i zdrowie. A w Polsce dramatycznie brakuje lekarzy zajmujących się osobami w podeszłym wieku. Minister zdrowia, choć obiecał poprawę sytuacji, nic nie robi - donosi Gazeta Prawna.

Czytaj więcej...

Od kwietnia będą trzy rodzaje L-4

Za dwa miesiące lekarz będzie mógł wydać zwolnienie na jednym z trzech wzorów zwolnień. Tak będzie do końca 2012 roku. Potem zostaną jeszcze dwa różne druki ZLA - czytamy w Rzeczpospolitej.

Czytaj więcej...

Dla pacjenta - resort zdrowia uruchomił nowy portal informacyjny

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło portal informacyjny www.dlapacjenta.mz.gov.pl, który jest skierowany do pacjentów, lekarzy i aptekarzy.

Informacja skierowana do pacjenta zawiera m. in. porady w zakresie sposobu postępowania w trakcie wizyty lekarskiej i realizacji recepty na lek refundowany.

Czytaj więcej...

Dokształcając pielęgniarki

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo wykonywania zawodu pielęgniarki przysługuje osobom, które ukończyły szkołę pielęgniarską, tj. uczelnię prowadzącą kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Jest to istotna zmiana w stosunku do poprzednich regulacji, kiedy to wystarczające było ukończenie liceum medycznego, szkoły policealnej albo szkoły pomaturalnej, kształcących w zawodzie pielęgniarki. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku położonych. Dla osób, które nie mają obecnie ukończonej szkoły pielęgniarek lub położnych, ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej przewidziane zostały tzw. studia pomostowe. Minister Zdrowia przystąpił właśnie do ustalania ich zakresu.

Czytaj więcej...

Komunikat Prezesa NFZ dla pacjentów

1. Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że umieszczenie na recepcie pieczątki "Refundacja do decyzji NFZ" nie powoduje utraty ważności recepty.
2. NFZ dokona refundacji leków zrealizowanych na jej podstawie, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków na dzień 1 stycznia 2012 r.
3. Jednocześnie przypominamy, że aptekarz powinien umożliwić pacjentowi realizację jego prawa do nabycia równie skutecznego i tańszego odpowiednika leku przepisanego na recepcie.

Piecza przejściowa

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego będą mogły działać na dotychczasowych zasadach jeszcze przez rok. Podpisana przez prezydenta nowela likwiduje lukę prawną powstałą w czasie prac nad ustawą o pieczy zastępczej.

Od 1 stycznia 2012 r. całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego będą funkcjonować w oparciu o nowe przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Jednak na skutek niedopatrzenia, w odniesieniu do tych placówek nie przewidziano okresu przejściowego, w którym należałoby stosować przepisy dotychczasowe (do pozostałych placówek stosuje się je przez 12 miesięcy). Nie zachowano też czasowo w mocy umów zawartych z tymi placówkami, a więc z początkiem 2012 r. stracą one moc.

Czytaj więcej...