Powiatowy Rzecznik Konsumentów


Rzecznik: Agnieszka Karpeta
Adres: 43-190 Mikołów, Żwirki i Wigury 4a
Telefon: (32) 32-48-142
Fax: (32) 32-48-147
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Mikołowie przyjmuje konsumentów osobiście we wtorki i w czwartki w godz. 8.00 - 15.00 (w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie, parter, pokój nr 142).
Pisemną korespondencję można kierować na adres: Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a


Urlop

Informujemy, że w związku z urlopem najbliższy dyżur Powiatowego Rzecznika Konsumentów odbędzie się 1 marca 2016 r. Za niedogodności przepraszamy.

Urlop

W terminie od 29.06.2015 do 17.07.2015 przerwa urlopowa. Najbliższy dyżur 21.07.2015 r.

Przepisy zmieniające ustawę Prawo telekomunikacyjne

Z dniem 21 stycznia 2013 roku wchodzą w życie przepisy zmieniające ustawę Prawo telekomunikacyjne. Celem zmian w ustawie była przede wszystkim potrzeba dostosowania przepisów krajowych do prawa unijnego. Katalog zmian wprowadzonych ustawą jest bardzo obszerny, dlatego też przedstawione zostaną tylko te zmiany, które w istotny sposób mogą wpłynąć na kształtowanie się sytuacji prawnej konsumentów:

Czytaj więcej...

Urlop

Informujemy, że w dn. od 14.08 do 31.08 Powiatowy Rzecznik Konsumentów będzie przebywał na urlopie. Informacji w sprawach konsumenckich udzielają pracownicy sekretariatu Starostwa.

Pierwsze w Polsce Konsumenckie Centrum E-porad już działa

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomiło internetowe centrum porad dla konsumentów. Masz problem i nie wiesz, gdzie szukać porady? Nie wiesz jak skutecznie złożyć reklamację w sklepie? Chcesz zwrócić towar, rozwiązać umowę z usługodawcą lub dowiedzieć się jak skutecznie dochodzić swoich praw? Zapytaj ekspertów, wysyłając e-mail na adres porady@dlakonsumentow.pl, otrzymasz bezpłatną poradę prawną.

Czytaj więcej...

Zmiany w zakupach przez Internet

Opublikowana 22 listopada 2011 r. dyrektywa Unii Europejskiej z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów jest dużym krokiem w kierunku zrównania prawa w Europie. Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają 2 lata na implementację nowej dyrektywy. Oznacza to, że w Polsce zmiany muszą zostać uchwalone i ogłoszone do 13 grudnia 2013 r. i zgodnie z okresem przejściowym przewidzianym przez Dyrektywę wejdą w życie najpóźniej do 13 czerwca 2014 r.

Czytaj więcej...

Zmiany w Kodeksie postepowania cywilnego w zakresie postepowania dowodowego

Z dniem 3 maja 2012r. wejdą w życie zmiany ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

Celem zmian ustawy w zakresie postępowania dowodowego jest jego usprawnienie, a w szczególności wprowadzenie mechanizmów mających zapobiec przewlekaniu postępowania i doprowadzenia do jak najszybszego skoncentrowania materiału dowodowego.

Czytaj więcej...