Powiatowy Rzecznik Konsumentów


Rzecznik: Agnieszka Karpeta
Adres: 43-190 Mikołów, Żwirki i Wigury 4a
Telefon: (32) 32-48-142
Fax: (32) 32-48-147
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Mikołowie przyjmuje konsumentów osobiście we wtorki i w czwartki w godz. 8.00 - 15.00 (w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie, parter, pokój nr 142).
Pisemną korespondencję można kierować na adres: Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a


UOKiK wygrywa w sądzie - pobieraczek.pl

Właściciele portalu pobieraczek.pl wprowadzali konsumentów w błąd - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję Prezes UOKiK. Utrzymana została również kara finansowa w wysokości blisko 240 tys. zł

Czytaj więcej...

Podwójne OC - zmiana w ubezpieczeniach

Z dniem 11 lutego 2012 r. wchodzi w życie zmiana ustawy z dnia z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Najważniejszą zmianą wprowadzoną ww. ustawie jest rozwiązanie kwestii tzw. podwójnych ubezpieczeń OC.

Czytaj więcej...

Wdrażanie naziemnej telewizji cyfrowej

Z dniem 10 sierpnia 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Ustawa nałożyła na przedsiębiorców, których działalność polega na sprzedaży odbiorników cyfrowych, szereg obowiązków:

Czytaj więcej...

Nowa ustawa o kredycie konsumenckim

Z dniem 18 grudnia 2011 roku weszła w życie nowa ustawa o kredycie konsumenckim, która wprowadzi kilka istotnych zmian w prawach konsumentów.

Korzystną zmianą dla konsumenta jest wydłużenie terminu w którym będzie mógł od umowy odstąpić bez podania przyczyny z 10 dni do 14 dni, przy czym, konsument nie poniesie kosztów związanych z odstąpieniem od umowy. Zapłaci jedynie odsetki za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty. Ponadto po wejściu w życie nowej ustawy konsument, który będzie odstępował od umowy kredytu, będzie miał 30 dni na dokonanie zwrotu pieniędzy albo rzeczy, którą za ten kredyt zakupił. Tak więc konsument nie będzie miał obowiązku zwrotu świadczenia od razu, będzie miał bowiem czas - 30 dni.

Czytaj więcej...