Rewolucja w świadczeniach dla mundurowych Prawo do emerytur mundurowych wypłacanych przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA ma ok. 149 tys. osób

Proponuje się podwyższenie uposażenia zasadniczego:

 • o 2 proc. - po dwóch latach służby - i dalej - za każdy następny rok – o 1 proc., aż do 20 proc. po 20 latach służby,
 • o 2 proc. za każde następne dwa lata powyżej 20 lat, aż do wysokości 32 proc. po 32 latach służby.

  Po 35 latach służby wysługa strażaka wyniesie 35 proc. jego uposażenia zasadniczego.

  Większe dodatki są naliczane z wyrównaniem od 1 stycznia 2015 r.

  MSW informuje, że „skala wzrostu uposażenia na jednego uprawnionego strażaka będzie wynosiła ok. 79 zł miesięcznie, a z równowartością nagrody rocznej ok. 85 zł".

  Przed zmianami policjanci czy strażnicy graniczni po 20 latach służby za każdy kolejny rok pracy otrzymywali dodatek w wysokości 0,5 proc. uposażenia zasadniczego. Przy czym po 30 latach pracy dodatek nie mógł przekroczyć 25 proc. wysokości uposażenia. Ci, którzy zostawali jeszcze dłużej, nie mogli liczyć na dalsze podwyższanie dodatku.

  Zmiany obejmą też żołnierzy. Od 2015 r. rząd przeznacza 39 mln zł na dodatki, które mają premiować dłuższą służbę w wojsku.

  Rozporządzenie ministra obrony narodowej weszło w życie 4 grudnia 2014 r. Wyższe dodatki przysługują od początku 2015 r. Na zmianach skorzysta ok. 30 tys. oficerów i podoficerów, którzy zdecydują się służyć w armii dłużej niż 15 lat. Większe dodatki nie będą przysługiwać szeregowym.

  Dodatek będzie podwyższany o 1 proc. kwoty należnego żołnierzowi uposażenia zasadniczego za każdy następny rok służby pełnionej powyżej 15 lat. Będzie on wzrastał maksymalnie do 35 proc., czyli o 5 proc. więcej niż obecnie. Pełną wysokość dodatku żołnierz otrzyma po 35 latach służby.

  Już sama zapowiedź większych dodatków przełożyła się na dłuższą służbę. Widać to choćby u strażaków. Jak podaje MSW, w 2014 r. służbę zakończyło 1337 strażaków - o 799 mniej niż rok wcześniej. W 2009 r. na emeryturę odeszło 3779 funkcjonariuszy PSP.

  W ciągu ostatnich sześciu lat to właśnie strażacy pracowali najdłużej. Funkcjonariusze PSP odchodzili na emeryturę w 2013 r. po 49 latach i pięciu miesiącach służby.

  W 2014 r. na emeryturę odeszło 2548 policjantów. W 2013 r. r. było ich 3724. Tendencja spadkowa utrzymuje się już od kilku lat. Sześć lat temu na emeryturę odeszło aż 8433 policjantów.

  Znaczna różnica widoczna jest również w Straży Granicznej. W ciągu ostatnich sześciu lat co roku na emeryturę decydowało się średnio około tysiąca funkcjonariuszy: w 2009 r. -1071, w 2011 r. -1165, w 2013 r. -1200. W 2014 r. służbę zakończyło 362 funkcjonariuszy.

  W 2014 r. na emeryturę przeszło 4266 policjantów, strażaków, pograniczników i funkcjonariuszy BOR. To o 2919 mniej niż w 2013 r.

  Zgodnie z reformą policjanci przyjęci do pracy po 31 grudnia 2012 r. będą służyli 25 lat. Aby przejść na emeryturę, będą musieli skończyć 55 lat. Emerytura dla zwolnionego ze służby funkcjonariusza wyniesie 60 proc. podstawy jej wymiaru za 25 lat służby i wzrośnie o 3 proc. za każdy dodatkowy rok i o 0,5 proc. za każdy miesiąc służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych. Podstawa wymiaru emerytury to średnie uposażenie w okresie dziesięciu kolejnych lat kalendarzowych wybranych przez funkcjonariusza. Maksymalna emerytura będzie mogła wynosić 75 proc. podstawy.

  Z kolei policjantom pracującym przed 1 stycznia 1999 r. emerytura przysługuje po 15 latach służby. Jej wysokość zależy od ostatniej pensji, ale liczą się też dodatki i nagrody roczne. Emerytura wynosi:
 • po 15 latach służby - 40 proc. ostatniej pensji;
 • za każdy dodatkowy rok służby - 2,6 proc. ostatniej pensji.

  Maksymalna emerytura mundurowa to 75 proc. ostatniej pensji. Aby ją dostać, trzeba przepracować 28,5 roku.

  Emerytura dla funkcjonariusza przyjętego do służby po raz pierwszy przed 1 stycznia 1999 r. obliczana jest z uwzględnieniem okresów służby, okresów równorzędnych ze służbą oraz okresów składkowych i nieskładkowych przed służbą, a dla funkcjonariusza przyjętego po 1 stycznia 1999 r. ustalana jest wyłącznie za okresy służby i równorzędne ze służbą.

  Mundurowi mogą pracować na emeryturze, ale są tu limity:
 • jeśli dorobią do 70 proc. średniej pensji, nic nie stracą z emerytury (od 1 marca 2015 r. 70 proc. średniej to 2759,90 zł brutto);
 • jeżeli przekroczą 70 proc. średniej pensji, świadczenie będzie zmniejszone o tyle, o ile przekroczyli limit, jednak nie więcej niż o 25 proc. emerytury. Żołnierze, którzy zaczęli służbę przed 1 stycznia 2013 r., będą mogli wybrać stare lub nowe zasady. Pozostali będą musieli pracować do emerytury przynajmniej 25 lat i skończyć 55 lat.

  Maksymalna emerytura wojskowa ma wynosić 75 proc. podstawy. Po 25 latach - będzie to 60 proc. podstawy.

  Wojskowi przechodzą na emeryturę po 15 latach służby. Świadczenie wynosi:
 • po 15 latach służby-40proc. ostatniej pensji;
 • za każdy dodatkowy rok służby - 2,6 proc. ostatniej pensji.

  Emeryturę podwyższa się m.in. o 2 proc. pensji za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio:
 • w składzie personelu latającego na samolotach naddźwiękowych,
 • w składzie załóg okrętów podwodnych,
 • w charakterze nurków i płetwonurków,
 • w zwalczaniu fizycznym terroryzmu.

  Emeryt wojskowy ma prawo dorobić do emerytury. Obowiązują limity analogiczne do policyjnych.

  [Źródło Gazeta Wyborcza]