Prawo na co dzień

Kredyt z odwróconą hipoteką

Bank przyzna kredyt w zamian za nieruchomość. Przejdzie ona na jego , własność po śmierci osoby korzystającej z takiej oferty – donosi Rzeczpospolita

Czytaj więcej...

USTAWA O PETYCJACH. WARTO SIĘ WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWAĆ

6 września w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa o petycjach. Przepisy wejdą w życie dopiero po 12 miesiącach od ogłoszenia ale jednostki samorządu terytorialnego jeszcze przed tym terminem powinny podjąć czynności, które pozwolą przygotować się do właściwego stosowania ustawy.

Czytaj więcej...

Koniec z urzędowymi zgodami na zbiórki publiczne – 18 lipca weszła w życie nowa ustawa

To obywatele, a nie urzędnicy będą decydować o tym, jaka akcja dobroczynna warta jest wsparcia – a w podjęciu tej decyzji pomoże im przejrzysty, ogólnopolski portal internetowy ZBIÓRKI.GOV.PL. 18 lipca weszło w życie nowe prawo, które między innymi znosi obowiązek uzyskiwania urzędowych pozwoleń na zbiórkę publiczną. Zostały one zastąpione zgłoszeniami publikowanymi na portalu, który zaczął działać w dniu wejścia w życie ustawy.

Czytaj więcej...

Cena nie będzie jedynym kryterium

Cena przestanie być wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, a wykonawcy mają zatrudniać ludzi na etat - przewiduje nowelizacja Prawa zamówień publicznych przyjęta przez Sejm.

Czytaj więcej...

Elektroniczne zmiany w stanie cywilnym

Małżonkowie zapłacą za dojazd kierownika urzędu stanu cywilnego, jeśli będą chcieli się pobrać poza ratuszem. Pokryją też należne mu wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

Czytaj więcej...

Elektroniczne księgi wieczyste

Dnia 1 lipca weszły w życie przepisy ułatwiające dostęp do ksiąg wieczystych przez internet.

Czytaj więcej...

Kto może uzyskać uprawnienia z decyzji o pozwoleniu na budowę?

Uprawnienia z decyzji o pozwoleniu na budowę uzyskuje jej adresat, a więc osoba, na rzecz której została wydana albo osoba, na rzecz której przeniesione zostało, w trybie art. 40 Prawa budowlanego, wcześniej wydane pozwolenie na budowę.

Czytaj więcej...