Prawo na co dzień

Zbliżają się święta – uwaga na bony z funduszu świadczeń socjalnych

Brak indywidualnej oceny każdego przypadku, bez zachowania kryterium socjalnego i przyznanie bonów towarowych bez zachowaniu trybu ustalonego w regulaminie, prowadzi do wniosku, iż wartość przyznanych pracownikom bonów towarowych, mimo że sfinansowana z funduszu świadczeń socjalnych, nie może zostać uznana za świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ( Dz. U. z 1998 r., Nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Czytaj więcej...

Pieniądze na pożegnanie bez składek

Odszkodowania i odprawy zwolnione są z opłat na ZUS. Okazuje się, że z tego przywileju korzysta także dodatkowe wynagrodzenie zagwarantowane w porozumieniu o zakończeniu etatowej współpracy – czytamy w Rzeczpospolitej.

Czytaj więcej...

I mama, i tata. Zmieniają się zasady 36-miesięcznego urlopu wychowawczego

Od 1 października zmienią się przepisy dotyczące wykorzystywania urlopu wychowawczego - jeden z 36 miesięcy urlopu wychowawczego będzie musiał wykorzystać obowiązkowo drugi rodzic, w przeciwnym razie urlop będzie o miesiąc krótszy.

Czytaj więcej...

Informacja publiczna - jak wprowadzić Centralne Repozytorium Informacji Publicznej

Sejm znowelizował ustawę o dostępie do informacji publicznej. Podstawowym celem zmian jest określenie sposobu uruchomienia i prowadzenia Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP). Za zmianami głosowało 294 posłów, 131 było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu.

Czytaj więcej...

Zmiany w urlopach rodzicielskich od 1 października

Prezydent RP podpisał 28 sierpnia 2013 r. ustawę nowelizującą Kodeks Pracy w zakresie regulacji dotyczących urlopu wychowawczego. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 października 2013 r. Najważniejsze zmiany dotyczą sposobu określenia wymiaru urlopu: z „do 3 lat” na „do 36 miesięcy” - czytamy na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Czytaj więcej...

Stawki w miejscu. Podatki lokalne w 2014 r.

Podatki lokalne wzrosną w przyszłym roku zaledwie o 0,9 proc. - wynika z obwieszczenia ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

Czytaj więcej...

Ile zaległości można odebrać z zasiłku

Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego są dla pracodawcy jeszcze bardziej nietykalne niż wynagrodzenie za pracę wypłacane zatrudnionemu. Od 1 marca 2013 r. wzrosła przy tym jeszcze bardziej kwota wolna od potrąceń – informuje Rzeczpospolita.

Czytaj więcej...