Prawo na co dzień

Szef dopłaci więcej do pensji niepełnosprawnego

W dokumentach składanych w PFRON w lutym za styczeń br., trzeba uwzględnić nowe kwoty należnego dofinansowania – informuje Rzeczpospolita.

Czytaj więcej...

Od 1 marca 2013 r. nowe zasady ustalania diety krajowej

Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał w dniu 29 stycznia 2013 r. rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 marca 2013 r.

Czytaj więcej...

Płaca minimalna

Od 1 stycznia 2013 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa niż 1600 zł brutto - wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z połowy września. W 2012 r. płaca minimalna wynosiła 1500 zł.

Czytaj więcej...

Paszporty: wniosek złożymy w dowolnym punkcie w kraju

Od 17 stycznia 2013 roku wniosek o paszport będzie można złożyć w dowolnym wydziale paszportowym na terenie całego kraju, bez względu na miejsce zameldowania. Zmiana wynika z nowelizacji Ustawy o dokumentach paszportowych, która wczoraj została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Czytaj więcej...

Rolniku sprawdź, czy po 1 stycznia dostaniesz się do lekarza

Od 1 stycznia 2013 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie której Narodowy Fundusz Zdrowia uruchamia ogólnopolski system elektronicznej weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych - system eWUŚ.

Czytaj więcej...

Część urlopu będzie tylko dla ojca

Najpóźniej 8 marca 2013 roku wejdą w życie nowe zasady korzystania z urlopu wychowawczego.

Czytaj więcej...

Regulamin płac zwolni ze składek

Niektóre korzyści materialne, jakie pracodawca zapewnia załodze, nie muszą zwiększać opłat na ZUS. Wystarczy, by prawo do nich zagwarantować w przepisach wewnętrznych – czytamy w Rzeczpospolitej.

Czytaj więcej...